public-webed-tk@w3.org from July 2012 by subject

Fwd: Re: Türkçe Dökümanlar Hk.

Türkçe Dökümanlar Hk.

Wiki Çevirileri

Çeviri Durumu ve Birkaç Not

Last message date: Tuesday, 31 July 2012 09:34:46 UTC