Re: Çeviri Durumu ve Birkaç Not

Çok şık bir çalışma :)

Tue, 31 Jul 2012 00:07:59 +0300 tarihinde, metude <metude@gmail.com> şöyle 
yazmış:

> Aslında her zaman aklımda olan ingilizcelerini yazıp 
> http://downloads.sixrevisions.com/css-tooltips/index.html adresindeki 
> gibi kutucuklarla >açıklamak.
> Öyleyse çok ekstrem durumlar haricinde kararlaştırdığımız çevirileri 
> kullanır, olmadığı zamanlarda burada bahsedilen gibi yaparız.
>
> 2012/7/30 Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
>> Kelimenin ortak bir karşılığı varsa yazı içinde onu yazdıktan sonra 
>> parantezlerle İngilizcesini belirtebiliriz. Eğer bulunan karşılık çok 
>> anlamsız >>görünüyor ise İngilizcesinden sonra parantez içinde 
>> açıklamasını yapabiliriz.
>> Ancak benim önerim, wiki ortamından da faydalanıp açıklanması gerekli 
>> her terim için wiki üzerinde bir sayfa oluşturabiliriz. Mesela anchor 
>> başlıklı >>bir sayfa oluşturulup çapa ve tutturucu isimleri de bu 
>> sayfaya yönlendirilebilir ve bu sayfada bir paragraf olarak anchor'ın 
>> ne olduğundan >>bahsedilir.
>> On Mon, 30 Jul 2012 16:53:38 +0300, Tamer <tamer.aydin@gmail.com> wrote:
>>
>>> anchor
>>
>>
>>
>-- 
Opera'nın e-posta istemcisi ile gönderildi: http://www.opera.com/mail

Received on Monday, 30 July 2012 21:10:34 UTC