Re: Wiki Çevirileri

On Sat, 21 Jul 2012, at 12:53 AM, metude wrote:
> http://www.w3.org/community/webed/wiki/Tr/Terminoloji#S Burada semantic
> kelimesini anlambilimsel diye çevirmişisiz ama şahsen anlamsal kelimesi
> daha uygun gibi. Nitekim bilim-teknik gibi dergilerde de bu kullanılmıştı
> ve uygun görünmüştü gözüme.

Web uzerinde de kullanimi dedigin sekilde. Anlamsal olarak
degistirebiliriz. 

Çağlar Yeşilyurt
Opera Türkiye
W3C Web Education
Turkish Project Coordinator

Received on Saturday, 21 July 2012 07:19:28 UTC