EVET ÇIKARSA??

Referandumda "evet" çıkarsa;

* Siz artık yabancılara toprak satışlarını engelleyemeyeceksiniz.

* Siz mayınlı arazilerin 49 yıllığına yabancılara kiralanmasını da
....önleyemeyeceksiniz.

* Siz Cumhuriyet'in dönüştürülmesini engelleyemeyeceksiniz.

* Siz Türkiye'nin başkanlık sistemine geçip eyaletlere bölünmesini de
önleyemeyeceksiniz.

* Anglo-Amerikan sisteminin ülkeyi bölüp, "YUT"masını engelleyemeyeceksiniz.

* Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine aykırı olmasına rağmen, bir emperyalist
proje olan eğitimin yerelleştirilmesini ve eğitimde "Eğitim Birliği
Esası"nın yok edilerek ana dillerin kullanılmasına da ses
çıkaramayacaksınız.

* Hatta içiniz yansa da, 82 Anayasası'nın "Değiştirilemez ve değiştirilmesi
dahi teklif edilemez" maddelerinin, ayaklar altına alınıp paspas edildiğini
görseniz bile başvuracak yüce bir makam göremeyeceksiniz.

* Türk kimliği, ülkenin milleti ile bölünmez bütünlüğü yok edildiği takdirde
ses çıkaramayacak ve bunu engelleyemeyeceksiniz.

* Türkiye'nin Amerikan mandası olmasını, zaten emperyal işgalin 1945 yılında
başlamasıyla elinden alınan tam bağımsızlığının da yok edilmesini
engelleyemeyeceksiniz.


    *HAYIR DİYECEĞİZ*


HAYIR
*HAYIR*
*HAYIR*
***HAYIR*
**

--

Received on Wednesday, 18 August 2010 14:42:28 UTC