W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Petr Vacek <pvmask@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Sat, 31 Jul 2010 01:46:37 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Of19p-0000EX-UJ@blinky.w3.org>
changeset:  1412:0d5af9b3a68c
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Fri Jul 30 21:42:09 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
description:
Submitter: Petr Vacek <pvmask@gmail.com>


diff -r 61f05068d58b -r 0d5af9b3a68c WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Fri Jul 30 21:42:09 2010 -0400
@@ -0,0 +1,66 @@
+#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
+#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
+anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
+anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
+anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
+column_token=Sloupec\:
+context_token=Kontext\:
+direct_link_label=Přímý odkaz
+direct_link_title_1=Překontrolovat tento dokument na stránkách validátoru
+direct_link_title_2=Odkaz na stránku tohoto validátoru
+documentation=Dokumentace
+documentation_title=Dokumentace k této službě a jejímu software
+donation_program=Dotační Program Validátoru
+download=Stažení
+download_title=Stáhnout zdroj této služby
+error_label=Chyby
+extra_options=Rozšířené možnosti
+feedback=Feedback
+file_token=Soubor\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Vložte dokument ke kontrole
+instruction-by-upload=Zvolte dokument ke kontrole
+instruction-by-uri=Vložte URI dokumentu ke kontrole
+legend-by-input=Zkontrolovat z přímého vstupu
+legend-by-upload=Zkontrolovat z nahraného souboru
+legend-by-uri=Zkontrolovat z URI
+line_token=Řádek\:
+local_file_label=Místní soubor\:
+location=Lokace
+message_connect_exception=Zadaná URI je zřejmě nedostupná. Ověřte URI a zkuste to znovu.
+message_document_not_found=Specifikovaný dokument neexistuje.
+message_empty_direct_input=Ke kontrole musíte zadat dokument.
+message_empty_uploaded_file=Nahraný soubor je prázdný.
+message_empty_uri=Pro kontrolu musíte vložit URI
+message_incomplete_language=Překlad je nekompletní. ${message_translation}
+message_invalid_url_syntax=Zadaná URI je neplatná\: "%1".
+message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicorn-u. Prosím, použijte veřejnou adresu.
+message_mail=Zpráva se odesílá na\: %1.
+message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
+message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
+message_no_referer=Váš požadavek nemá HTTP hlavičku Odesilatele.
+message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
+message_no_uploaded_file=Musíte nahrát soubor
+message_nothing_to_validate=Dokument nezaslán.
+message_observer_connect_exception="%1" je nedostupný.
+result_for=Výsledky pro %1
+result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
+select-a-task=Zvolte úlohu
+simple_options=Možnosti
+submit=Ověřit
+submit_title=Zašlete soubor k ověření
+submitted_file=Zaslaný dokument\:
+task_label=Úloha\:
+test_fail=Tento dokument NEPROŠEL testem\: %1
+test_ok=Tento dokument PROŠEL testem\: %1
+test_undef=Výsledky testu\: %1
+translations=Překlady
+translations_title=Pomozte nám přeložit Unicorn
+unicorn_subtitle=Zlepšete kvalitu sítě
+unicorn_title=Unifikovaný Validátor W3C
+uri_label=Adresa\:
+uri_title=Adresa stránky ke kontrole\:
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Pomocí Přímého Vstupu
+validate-by-uri=Pomocí URI
+warning_label=Varování
diff -r 61f05068d58b -r 0d5af9b3a68c WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Fri Jul 30 21:42:09 2010 -0400
@@ -0,0 +1,35 @@
+#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
+#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
+conformance=Kontola Obecné Shody
+conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
+custom=Vlastní úloha
+custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
+feed=Feed Kontrolor
+feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
+full-css=Validace CSS Profilu
+mobileok=MobileOK Ověřovač
+mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
+param.profile=CSS Profil\:
+param.profile.css1=CSS 1
+param.profile.css2=CSS 2
+param.profile.css21=CSS 2.1
+param.profile.css3=CSS 3
+param.tests=Testy\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Uživatelské médium\:
+param.usermedium.all=Vše (vše)
+param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
+param.usermedium.print=Tisk (tisk)
+param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
+param.warning=Varování\:
+param.warning.0=Nejdůležitější
+param.warning.1=Normální výpis
+param.warning.2=Vše
+param.warning.no=Bez varování
+test=Testovací úloha
+test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
Received on Saturday, 31 July 2010 01:46:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC