W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > January 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages nl.properties,1.5,1.6

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Tue, 26 Jan 2010 13:42:21 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1NZlgT-0007pU-RW@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv30082

Modified Files:
	nl.properties 
Log Message:
by Patrick Uiterwijk

Index: nl.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -d -r1.5 -r1.6
--- nl.properties	26 Jan 2010 13:14:22 -0000	1.5
+++ nl.properties	26 Jan 2010 13:42:19 -0000	1.6
@@ -1,13 +1,13 @@
 #$Id$
 #
-#Submitted by Tomas Van Verrewegen <tomasvanverrewegen@telenet.be>
-#Wed Dec 16 13:50:18 UTC 2009
+#Submitted by Patrick Uiterwijk <puiterwijk@gmail.com>
+#Sun Jan 24 12:37:15 UTC 2010
 anchor_message=Directe link naar dit bericht
 anchor_observation=Directe link naar deze opmerking
 anchor_uri=Directe link naar deze URI
 column_token=Kolom\:
 context_token=Context\:
-contexts_hide=Contexten toevouwen
+contexts_hide=Klap inhoud samen
 contexts_show=%1 meer...
 direct_link_label=Directe link
 direct_link_title_1=Valideer dit document opnieuw op de website van de validator
@@ -57,9 +57,9 @@
 message_observer_connect_exception=De Observer "%1" is onbereikbaar.
 message_observer_internal_error=De Observer "%1" rapporteerde een interne fout.
 message_observer_not_found=Het verzoek aan de Observer "%1" resulteerde in een <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-foutmelding 404 (“niet gevonden”)</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" gaf niet tijdig een antoord.
-message_response_invalid_schema="%1" gebruikte een antwoord-formaat dat niet wordt ondersteund.
-message_response_validation_error="%1" gaf een ongeldig antwoord.
+message_observer_read_timeout="%1" gaf niet op tijd antwoord.
+message_response_invalid_schema="%1" gebruikt een niet-ondersteund antwoordformaat.
+message_response_validation_error="%1" gaf een ongeldig antwoord terug.
 message_ssl_exception=Er is een SSL-fout opgetreden. Controleer of het SSL-certificaat geldig is.
 message_translation=Help ons <a href\="./translations%2">Unicorn te vertalen</a> in uw moedertaal\!
 message_unauthorized_access=De opgegeven URI vereist authenticatie.
@@ -79,7 +79,7 @@
 task_label=Taak\:
 test_fail=Dit document voldoet niet aan de test\: %1
 test_ok=Dit document voldoet aan de test\: %1
-test_undef=Resultaten voor deze test\: %1
+test_undef=Resultaten voor test\: %1
 translations=Vertalingen
 translations_title=Help ons Unicorn te vertalen
 universal_checker=De Universele Conformiteitstester van het Web
Received on Tuesday, 26 January 2010 13:42:23 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:42 UTC