W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > January 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages pl.properties,1.1,1.2

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Tue, 26 Jan 2010 14:14:19 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1NZmBP-0000y7-Ko@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv3709

Modified Files:
	pl.properties 
Log Message:
by Tavaro

Index: pl.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- pl.properties	18 Jan 2010 10:52:37 -0000	1.1
+++ pl.properties	26 Jan 2010 14:14:17 -0000	1.2
@@ -1,7 +1,7 @@
 #$Id$
 #
 #Submitted by Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>
-#Fri Jan 15 23:59:41 UTC 2010
+#Fri Jan 22 13:21:48 UTC 2010
 anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
 anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
 anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
@@ -77,8 +77,8 @@
 submit_title=Prześlij plik do sprawdzenia
 submitted_file=Prześlij dokument
 task_label=Zadanie\:
-test_fail=Ten dokument nie przeszedł testu\: %1
-test_ok=Dokument ten pomyślnie przeszedł test\: %1
+test_fail=Dokument nie przeszedł testu\: %1
+test_ok=Dokument pomyślnie przeszedł test\: %1
 test_undef=Wyniki testu\: %1
 translations=Tłumaczenia
 translations_title=Pomóż nam w tłumaczeniu Unicorna
Received on Tuesday, 26 January 2010 14:14:23 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:42 UTC