W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > January 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages nl.properties,1.4,1.5

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Tue, 26 Jan 2010 13:14:24 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1NZlFQ-00070Y-MM@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv26924

Modified Files:
	nl.properties 
Log Message:
changes by Tomas Van Verrewegen <tomasvanverrewegen@telenet.be>

Index: nl.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -d -r1.4 -r1.5
--- nl.properties	13 Oct 2009 16:09:35 -0000	1.4
+++ nl.properties	26 Jan 2010 13:14:22 -0000	1.5
@@ -1,12 +1,14 @@
 #$Id$
 #
-#Submitted by Bert Bos <bert@w3.org>
-#Tue Oct 13 13:21:18 UTC 2009
+#Submitted by Tomas Van Verrewegen <tomasvanverrewegen@telenet.be>
+#Wed Dec 16 13:50:18 UTC 2009
 anchor_message=Directe link naar dit bericht
 anchor_observation=Directe link naar deze opmerking
 anchor_uri=Directe link naar deze URI
 column_token=Kolom\:
 context_token=Context\:
+contexts_hide=Contexten toevouwen
+contexts_show=%1 meer...
 direct_link_label=Directe link
 direct_link_title_1=Valideer dit document opnieuw op de website van de validator
 direct_link_title_2=Link naar de website van deze validator
@@ -37,7 +39,7 @@
 message_empty_uploaded_file=Het ge-uploade bestand is leeg.
 message_empty_uri=U moet een URI invoeren om te testen.
 message_incomplete_language=Deze vertaling is incompleet. ${message_translation}
-message_input_changed="%1"  ondersteunt de invoermethode %2 niet. Unicorn heeft de aanvraag automatisch aangepast, maar het resultaat kan fouten bevatten.
+message_input_changed="%1" ondersteunt de invoermethode %2 niet. Unicorn heeft de aanvraag automatisch aangepast, maar het resultaat kan fouten bevatten.
 message_input_changed_long=Sommige HTTP-headers kunnen zijn verdwenen of veranderd en de Observer is misschien niet in staat de links in uw document te volgen.
 message_invalid_mime_type=Het opgegeven MIME-type (%1) is ongeldig.
 message_invalid_requested_language=De taal die u heeft gevraagd (%1) bestaat niet.
@@ -55,6 +57,9 @@
 message_observer_connect_exception=De Observer "%1" is onbereikbaar.
 message_observer_internal_error=De Observer "%1" rapporteerde een interne fout.
 message_observer_not_found=Het verzoek aan de Observer "%1" resulteerde in een <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-foutmelding 404 (“niet gevonden”)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" gaf niet tijdig een antoord.
+message_response_invalid_schema="%1" gebruikte een antwoord-formaat dat niet wordt ondersteund.
+message_response_validation_error="%1" gaf een ongeldig antwoord.
 message_ssl_exception=Er is een SSL-fout opgetreden. Controleer of het SSL-certificaat geldig is.
 message_translation=Help ons <a href\="./translations%2">Unicorn te vertalen</a> in uw moedertaal\!
 message_unauthorized_access=De opgegeven URI vereist authenticatie.
@@ -74,6 +79,7 @@
 task_label=Taak\:
 test_fail=Dit document voldoet niet aan de test\: %1
 test_ok=Dit document voldoet aan de test\: %1
+test_undef=Resultaten voor deze test\: %1
 translations=Vertalingen
 translations_title=Help ons Unicorn te vertalen
 universal_checker=De Universele Conformiteitstester van het Web
@@ -84,4 +90,3 @@
 validate-by-upload=Via Bestands-upload
 validate-by-uri=Via URI
 warning_label=Waarschuwingen
-
Received on Tuesday, 26 January 2010 13:14:26 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:42 UTC