W3C home > Mailing lists > Public > w3c-wai-gl@w3.org > April to June 2005

Re: RE 3.1 proposal - first half

From: Ineke van der Maat <inekemaa@xs4all.nl>
Date: Fri, 27 May 2005 21:17:06 +0200
Message-ID: <028c01c562f0$ac676ee0$0201a8c0@inekem>
To: "Gregg Vanderheiden" <gv@trace.wisc.edu>
Cc: <w3c-wai-gl@w3.org>

hoi gregg

Thanks you for your answer

You wrote:
>In your country I would think that many pages, including government pages
that describe services etc, would use language that might be in a
dictionary.
- If not then they would be exempt too.
->> If so then special words that the government used to describe its 
services
>might be in a separate dictionary that is in the list of dictionaries (and
>supplements) associated with the page

i show an example from the current governmentpage http://www.regering.nl

I  only can find 3 news items in the homepage and some links

The text of the news:

*ouderschapsplan* bij echtscheiding verplicht
Het kabinet wil dat ouders die scheiden, verplicht een ouderschapsplan 
opstellen. Hierin maken zij afspraken over de opvoeding van hun kinderen. In 
de toekomst is het niet meer mogelijk te scheiden buiten de rechter om. 
lees verder (read more)

Asielzoekers uit Ivoorkust niet teruggestuurd
Het *besluit- en vertrekmoratorium* voor asielzoekers uit Ivoorkust wordt 
met een half jaar verlengd tot 27 november 2005. Aanleiding hiervoor is de 
veiligheidssituatie in Ivoorkust. lees verder..

*Bedrijvenloket* levert 220 miljoen minder lasten op
Een *bedrijvenloket* met elektronische formulieren vermindert de 
administratieve lasten met 220 miljoen euro. Een eerste versie van het loket 
is al operationeel. Dat geldt ook voor het *basisbedrijvenregister* lees 
verder...


The words between * * are words that are not in the so called Green book and 
must have  been created by officials of the ministeries in the last weeks 
for writing new laws.

There is no dictionary of the words officials in the Hague create. Everybody 
knows they always create new words and nearly nobody is able to exactly 
interprete them. Don't ask me why. "Haguean language" we call it.

In the website of the government does exist a register of keywords 
(trefwoordenregister) but the new words are (still?) not in it.

greetings
Ineke van der Maat
Received on Friday, 27 May 2005 19:17:16 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Thursday, 24 March 2022 21:07:39 UTC