W3C home > Mailing lists > Public > w3c-wai-eo@w3.org > April to June 2001

Danish Flyer translation

From: Helle Bjarnø <hbj@visinfo.dk>
Date: Fri, 4 May 2001 14:28:58 +0200
Message-ID: <51657A7817A7D3119023009027DE005106332F@VIISNY>
To: "Judy Brewer (E-mail)" <jbrewer@w3.org>
Cc: "EOWG (E-mail)" <w3c-wai-eo@w3.org>
FYI my translation of the text on the front page of the WAI flyer:

Web Accessibility Initiativ

World Wide Web Consortiet (W3C) arbejder for at fremme anvendeligheden for
mennesker med funktionsnedsættelser. W3C's Web Accessibility Initiative
(WAI) stræber efter  tilgængelige løsninger på World Wide Web for mennesker
med visuelle, auditive, fysiske, kognitive og neurologiske
funktionsnedsættelser.

WAI-aktiviteter
* Udvikler retningslinjer for tilgængelighed
* Sikrer at Web-teknologier understøtter tilgængelighed
* Udvikler værktøjer til at evaluere og tilpasse tilgængelighed
* Udfører undervisning og marketing
* Koordinerer med forskning og udvikling
http://www.w3.org/WAI

WAI-materialer
* Web Content Accessibility Guidelines
* Authoring Tool Accessibility Guidelines
* User Agent Accessibility Guidelines
* Kvik Tips (Se bagsiden)
* How to Make Accessible Web Sites
* How People with Disabilities Use the Web
* Undervisningsmaterialer
* Evalueringsværktøjer
* Oversættelser
http://www.w3.org/WAI/Resources


Deltagelse
WAI modtager med glæde deltagere og støtte.
WAI udvikler konsensusbaserede tilgængelighedsløsninger i samarbejde med
erhvervslivet, handicaporganisationer, tilgængelighedsforskere, den
offentlige sektor og andre. hvis du vil vide mere, så besøg
http://w3.org/WAI/participation. 

"Styrken ved World Wide Web er, at det er universelt. 
Adgang for alle uanset funktionsnedsættelse er et afgørende aspekt."
Tim Berners-Lee
Direktør for W3C og opfinder af World Wide Web

WAI finansieres bl.a. af Institut for Forskning i Funktionsnedsættelser og
Rehabilitering under USA's undervisningsministerium, EU's Program for
Informationssamfundets Teknologi, Canadas regering, den apparatteknologiske
afdeling af Canadas erhvervsfremmestyrelse, IBM, Microsoft Corporation og
Verizionfonden.

Copyright (c) 2001 W3C (MIT, INRIA, Keio) Alle rettighed forbeholdes.
Underlagt W3C's regler for anvendelse af W3C-dokumenter: http://www.w3.org/ 


As you can see I've also translated the Tim Berners-Lee citation ! Would
appreciate your comments!

Reason for this translation is some seminars in the next two months where
I've arranged with the chairs to hand out the Danish quick tips card but
would really like to be able to give them the WAI flyer in Danish as well.


Kind regards
Helle Bjarno
Visual Impairment Knowledge Centre
e-mail: hbj@visinfo.dk
www.visinfo.dk 
phone: +45 39 46 01 04, fax: +45 30 61 94 14
mail: Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, Denmark.
Received on Friday, 4 May 2001 08:31:47 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:29:31 UTC