[warning.vendor-ext-pseudo-element] CSS Validator Translation

Property:
warning.vendor-ext-pseudo-element

Text in English:
%s is an unknown vendor extended pseudo-element

Language:
pl-PL

Translation:
%s jest nieznanym przedrostkiem pseudo-elementu

-- Help translate the CSS Validator:
http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/translations.html#

-- 
Kindest regards,
Emil Sierżęga.


---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Received on Wednesday, 22 February 2017 23:55:17 UTC