New translations into Polish

Normalizacja w HTML i CSS (Normalization in HTML and CSS)
http://www.w3.org/International/questions/qa-html-css-normalization.pl.php

Ustawianie kodu w narzędziach do tworzenia treści stron (Setting 
encoding in web authoring applications)
http://www.w3.org/International/questions/qa-setting-encoding-in-applications.pl.php


These articles were translated into Polish thanks to Biuro tłumaczeń Gdańsk.


-- 
Richard Ishida
Internationalization Activity Lead
W3C (World Wide Web Consortium)

http://www.w3.org/International/
http://rishida.net/

Received on Friday, 14 September 2012 16:11:27 UTC