W3C home > Mailing lists > Public > public-dpvcg@w3.org > March 2019

dpvcg-ACTION-34 more/alternate data categories from Panoptykon

From: Harshvardhan J. Pandit <me@harshp.com>
Date: Fri, 22 Mar 2019 13:58:50 +0000
To: public-dpvcg@w3.org
Message-ID: <0bb8a4c8-3703-75df-de14-6ed9b77bb200@harshp.com>
Dear All,

I found an infographic about data categories associated with digital 
identity 
(https://en.panoptykon.org/articles/three-layers-your-digital-identity). 
They are available under CC-by-SA (share-alike) - which is not 
compatible with CC-by.

While I do not think we need those categories per-se, the categorisation 
is of interest to us: a) what you share b) what your behaviour tell them 
c) what the machine thinks about you

Regards,

Harsh-------- Forwarded Message --------
Subject: 	Re: License to use "three-layers of digital identity" categories
Date: 	Fri, 22 Mar 2019 10:49:08 +0100
From: 	Fundacja Panoptykon <fundacja@panoptykon.org>
To: 	Harshvardhan J. Pandit <harshvardhan.pandit@adaptcentre.ie>Hi,

Our content is published under CC BY SA license. You are free to
published and re-design it as you wish, you do not need our approval.
You may inform that your project was based on the original graph by
Panoptykon Foundation (panoptykon.org).

Best regards,
Justyna Dywańska


W dniu 20.03.2019 o 17:51, Harshvardhan J. Pandit pisze:
> Hello,
> I wish to reuse the categories presented in the "Three Layers of Digital
> Identity"
> (https://en.panoptykon.org/articles/three-layers-your-digital-identity)
> diagram for academic/research purposes.
> Could you specify the license/terms under which these can be re-used?
> I would be happy to have a permissive license such as CC-by (where I
> would cite the article as the source of categories)
>
> Info about me and my work:
> I'm a Phd Researcher at ADAPT Centre, Trinity College Dublin. I'm
> working with the Data Privacy Vocabularies and Controls Community Group
> (DPVCG) where we are trying to come up with a taxonomy of personal data
> categories. Your work on the categories would be a helpful to have as
> part of this.
>
> Thank you,


-- 
FUNDACJA PANOPTYKON
+48 660 074 026
ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa
www: panoptykon.org

  ##  ###  ##
#### ## ## ##
  ##  ### ##
  ##    ##
  ##   ## ###
  ##   ## ## ##
 ####  ##  ###

WOLNOŚĆ SIĘ LICZY!
Wspieraj działalność Fundacji Panoptykon, przekazując 1% swojego podatku
(KRS: 0000327613)

Możesz też wspierać nas przez cały rok, przekazując darowizny na konto:
43 1440 1101 0000 0000 1044 6058
Więcej informacji: https://panoptykon.org/wspieraj-nasze-dzialania

Szyfruj z nami! PGP: 0x4738F947
(nasz klucz publiczny znajdziesz na serwerze kluczy: pgp.mit.edu

Przetwarzamy Twoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje
zawarte w treści wiadomości) na podstawie naszego uzasadnionego
interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści
e-maila lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej
Polityce prywatności: https://panoptykon.org/polityka-prywatnosci
Received on Friday, 22 March 2019 13:59:20 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Thursday, 24 March 2022 20:27:56 UTC