public-auth-trans-ca@w3.org from January 2023 by thread

LTO summary of WCAG 2.1 translation to Catalan Mireia Isabel Ribera Turro (Friday, 20 January)

Traducció aprovada Mireia Isabel Ribera Turro (Monday, 16 January)

Fw: Text final WCAG Mireia Isabel Ribera Turro (Monday, 16 January)

No Somos Invisibles : Validació final de la traducció al Català de les WCAG 2.1 Mireia Isabel Ribera Turro (Monday, 9 January)

Validació Institut Guttmann Mireia Isabel Ribera Turro (Tuesday, 3 January)

Last message date: Friday, 20 January 2023 19:20:12 UTC