Validació Institut Guttmann

Benvolgudes, benvolguts,

reenvio missatge de Javier Solana que per alguna raó no s'ha publicat a la llista.

Ben cordialment,

Mireia Ribera

**

De: Javier Solana Sanchez
Enviado el: lunes, 19 de diciembre de 2022 14:00
Para: 'Marta Romero' <mromero.crab@gmail.com<mailto:mromero.crab@gmail.com>>; Federico Botella Bevia <federico@umh.es<mailto:federico@umh.es>>
CC: public-auth-trans-ca@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca@w3.org>
Asunto: RE: Validació final

Bon dia,

Des de l’Institut Guttmann, també donem l’ok.

Moltes gràcies per la feinaJavier Solana Sánchez
Biomedical Engineer, PhD
Research and Innovation Office
jsolana@guttmann.com<mailto:jsolana@guttmann.com>
Tel: +34 934977700 - Ext: 2348
www.guttmann.com<http://www.guttmann.com>
[cid:emb7bd9d74-8300-46f1-9851-c5d0a2283965@desktop-039fv6v]
[Instagram]<https://www.instagram.com/iguttmann/>  [Twitter] <https://twitter.com/IGuttmann>   [Facebook] <https://www.facebook.com/Institut.Guttmann>   [YouTube] <https://www.youtube.com/user/InstitutGuttmann>   [Linkedin] <https://www.linkedin.com/company/institut-guttmann/>


Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Tuesday, 3 January 2023 10:53:35 UTC