Re: Llistat d'entitats col·laboradores

Moltes gràcies!


Marta Romero

*Responsable àrea Gestió Projectes, Innovació i accessibilitat*

*CRAB Fundació Aprenem Autisme*

 [image: https://www.aprenemautisme.org/] <https://www.aprenemautisme.org/>
*CRAB Fundació*
C/ Consell de Cent, 616
08026 Barcelona
T. 931 824 938
www.aprenemautisme.org
www.connectatalblau.org
<https://twitter.com/AprenemAutisme>
<https://www.instagram.com/aprenemautisme/>
<https://www.facebook.com/AutismeAprenem>

*La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s),
enviada des de CRAB FUNDACIÓ, és confidencial/privilegiada i està destinada
a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida. Li
recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de dades
de tractament de CRAB FUNDACIÓ i que sempre que es compleixin els
requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets
d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en
matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a la direcció
postal C/ Consell de Cent, 616, 08026 BARCELONA o bé a través de correu
electrònic **crab.gestio@gmail.com* <crab.gestio@gmail.com>

*Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat,
l'empleat o l'agent responsable d'entregar el missatge al destinatari, o ha
rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està totalment
prohibida, i potser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o
reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui
immediatament i ens retorni el missatge original a la direcció a dalt
esmentada. Gràcies.*

*Política protección de datos en castellano*
<https://www.dropbox.com/s/6l2o9zl305lbhl6/Clausula%20mails%20castellano%20CRAB%202022_V1.pdf?dl=0>
Missatge de xueyuan <xueyuan@w3.org> del dia dj., 9 de febr. 2023 a les
3:10:

> I am forwarding the following message to <public-auth-trans-ca@w3.org>
> <public-auth-trans-ca@w3.org>:
>
> ------------------------------
> *De:* Marc Soler Bages
> *Enviat el:* diumenge, 5 de febrer de 2023 19:30
> *Per a:* public-auth-trans-ca@w3.org <public-auth-trans-ca@w3.org>
> <public-auth-trans-ca@w3.org>
> *A/c:* Mireia Isabel Ribera Turro <ribera@ub.edu> <ribera@ub.edu>
> *Tema:* Llistat d'entitats col·laboradores
>
> Benvolgudes i benvolguts,
>
> Aquí presentem una llista actualitzada de les entitats que han participat
> a la traducció al català de les WCAG 2.1:
>
>  - Associació Discapacitat Visual: B1+B2+B3 (https://www.b1b2b3.org/es)
>  - W3C Oficina España (https://www.fundacionctic.org/es/w3c)
>  - No Somos Invisibles (http://www.nosomosinvisibles.org)
>  - Fundació Institut Guttmann (https://www.guttmann.com/es)
>  - Associació Interacció Persona Ordinador (https://aipo.es)
>  - Fundació Desenvolupament Comunitari (https://www.fdc.cat)
>  - Fundació SIDAR (http://www.sidar.org)
>  - TERMCAT (http://www.termcat.cat)
>  - Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (
>  http://www.cocarmi.cat)
>  - UTAC (https://www.utac.cat)
>  - Salut Mental Catalunya (https://www.salutmental.org)
>  - Asociación científica para la evaluación y medición de los valores
>  humanos (https://a-eva.org)
>  - Federació Veus (https://veus.cat)
>  - Federació de Persones Sordes de Catalunya (http://www.fesoca.org/es)
>  - Ajuntament de Barcelona (https://www.barcelona.cat/ca)
>  - Federació ACAPPS (https://acapps.org/web)
>  - CRAB Fundació Aprenem Autisme (
>  https://www.aprenemautisme.org/aprenem-autisme-associacio)
>
>
> Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir
> informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la
> persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no
> teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo,
> modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si
> l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant
> el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.
>
> Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener
> información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente
> dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como
> destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está
> autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a
> revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al
> remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos
> que pueda contener.
>
> This email message and any attachments it carries may contain confidential
> or legally protected material and are intended solely for the individual or
> organization to whom they are addressed. If you are not the intended
> recipient of this message or the person responsible for processing it, then
> you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any
> part of it. If you have received the message by mistake, please inform the
> sender of this and eliminate the message and any attachments it carries
> from your account.
>

Received on Thursday, 9 February 2023 07:59:18 UTC