Llistat d'entitats col·laboradores

I am forwarding the following message to <public-auth-trans-ca@w3.org>:

------------------------------------------------------------------------
*De:* Marc Soler Bages
*Enviat el:* diumenge, 5 de febrer de 2023 19:30
*Per a:* public-auth-trans-ca@w3.org <public-auth-trans-ca@w3.org>
*A/c:* Mireia Isabel Ribera Turro <ribera@ub.edu>
*Tema:* Llistat d'entitats col·laboradores
 Benvolgudes i benvolguts,

Aquí presentem una llista actualitzada de les entitats que han 
participat a la traducció al català de les WCAG 2.1:

 * Associació Discapacitat Visual: B1+B2+B3 (https://www.b1b2b3.org/es)
 * W3C Oficina España (https://www.fundacionctic.org/es/w3c)
 * No Somos Invisibles (http://www.nosomosinvisibles.org)
 * Fundació Institut Guttmann (https://www.guttmann.com/es)
 * Associació Interacció Persona Ordinador (https://aipo.es)
 * Fundació Desenvolupament Comunitari (https://www.fdc.cat)
 * Fundació SIDAR (http://www.sidar.org)
 * TERMCAT (http://www.termcat.cat)
 * Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
  (http://www.cocarmi.cat)
 * UTAC (https://www.utac.cat)
 * Salut Mental Catalunya (https://www.salutmental.org)
 * Asociación científica para la evaluación y medición de los valores
  humanos (https://a-eva.org)
 * Federació Veus (https://veus.cat)
 * Federació de Persones Sordes de Catalunya (http://www.fesoca.org/es)
 * Ajuntament de Barcelona (https://www.barcelona.cat/ca)
 * Federació ACAPPS (https://acapps.org/web)
 * CRAB Fundació Aprenem Autisme
  (https://www.aprenemautisme.org/aprenem-autisme-associacio)


Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir 
informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a 
la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final 
o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, 
retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el 
contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu 
del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener 
información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente 
dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como 
destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está 
autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni 
a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al 
remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros 
adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain 
confidential or legally protected material and are intended solely for 
the individual or organization to whom they are addressed. If you are 
not the intended recipient of this message or the person responsible for 
processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, 
copy or disclose any part of it. If you have received the message by 
mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and 
any attachments it carries from your account.

Received on Thursday, 9 February 2023 02:09:52 UTC