LLista entitats col.laboradores (versió final)

 Benvolgudes i benvolguts,

Enviem de nou la llista d'entitats que han participat a la traducció al català de les WCAG 2.1:

 *  Associació Discapacitat Visual: B1+B2+B3 (https://www.b1b2b3.org/es<https://www.b1b2b3.org/es/>)
 *  W3C Oficina España (https://www.fundacionctic.org/es/w3c)
 *  No Somos Invisibles (http://www.nosomosinvisibles.org<http://www.nosomosinvisibles.org/>)
 *  Fundació Institut Guttmann (https://www.guttmann.com/es)
 *  Associació Interacció Persona Ordinador (https://aipo.es<https://aipo.es/>)
 *  Fundació Desenvolupament Comunitari (https://www.fdc.cat<https://www.fdc.cat/>)
 *  Fundació SIDAR (http://www.sidar.org<http://www.sidar.org/>)
 *  TERMCAT (http://www.termcat.cat)
 *  Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (http://www.cocarmi.cat<http://www.cocarmi.cat/>)
 *  UTAC (https://www.utac.cat)
 *  Salut Mental Catalunya (https://www.salutmental.org)
 *  Asociación científica para la evaluación y medición de los valores humanos (https://a-eva.org)
 *  Federació Veus (https://veus.cat)
 *  Federació de Persones Sordes de Catalunya (http://www.fesoca.org/es)
 *  Ajuntament de Barcelona (https://www.barcelona.cat/ca)
 *  Federació ACAPPS (https://acapps.org/web)
 *  CRAB Fundació Aprenem Autisme (https://www.aprenemautisme.org/aprenem-autisme-associacio)
 *  AFDA Catalunya (https://afdacat.org/)

Salutacions cordials,

Equip de Traducció


Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Thursday, 9 February 2023 14:39:12 UTC