W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > August 2022

Re: Missing head-tag not flagged by parser as invalid.

From: Jukka K. Korpela <jukkakk@gmail.com>
Date: Mon, 22 Aug 2022 19:31:22 +0300
Message-ID: <CAGHxYa6M3nDJxBntC4PT-9BS4p5MAwcDCTy=0DTjM=aUtqLorQ@mail.gmail.com>
To: Anders Sebastian Lindbäck <anderssebastian.lindback@ntig.se>
Cc: W3C WWW Validator <www-validator@w3.org>, Lars Norkvist <lars.norqvist@ntig.se>
The <head> and </head> tags are optional in HTML5 in HTML serialization,
and in all versions of HTML, except those defined as XML applications.

Using the end tag </head> without the corresponding start tag is somewhat
bizarre, but not invalid.

ma 22. elok. 2022 klo 18.11 Anders Sebastian Lindbäck <
anderssebastian.lindback@ntig.se> kirjoitti:

> Greetings,
>
>
>
> The following HTML code will be proclaimed being valid. Even though it
> misses a head-tag:
>
>
>
> <!DOCTYPE html>
>
> <html lang="en">
>
>  <meta charset="UTF-8">
>
>
>
>                           <title>Useless
> website</title>
>
>  </head>
>
>  <body>
>
>
>
>                           <h1>Website under
> construction!</h1>
>
>
>
>  </body>
>
> </html>
>
>
>
>
>
> HTML parser Version: 22.8.22
>
>
>
>
>
> Anders Lindbäck
>
> ___________________________________________
>
> Leg. gymnasielärare i Företagsekonomi, Programmering, Teknik,
> Webbutveckling, etc
>
>
>
> E-post: * anderssebastian.lindback@ntig.se
> <anderssebastian.lindback@ntig.se>*
>
>
>
>
>
> NTI Gymnasiet Västerås
>
> Ingenjör Bååths Gata 47, T6
>
> 722 12 Västerås
>
> Tel. växel: 021-40 39 41
>
>
>
> https://www.ntigymnasiet.se/vasteras/ | Facebook
> <https://www.facebook.com/ntivasteras> | Instagram
> <https://www.instagram.com/nti_gymnasiet_vasteras/>
>
>
>
> *NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi,
> vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya
> möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra
> elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik
> redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som
> utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Förståelsen
> för teknikens och digitaliseringens roll är vad som förenar och driver oss,
> och det NTI Gymnasiet vill uppmuntra hos våra elever, oavsett vad de väljer
> att göra i framtiden.*
>
>
>

image001.png
(image/png attachment: image001.png)

image001.png
(image/png attachment: 02-image001.png)

Received on Monday, 22 August 2022 16:31:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Thursday, 1 September 2022 15:39:25 UTC