W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > August 2022

Missing head-tag not flagged by parser as invalid.

From: Anders Sebastian Lindbäck <anderssebastian.lindback@ntig.se>
Date: Mon, 22 Aug 2022 14:54:57 +0000
To: "www-validator@w3.org" <www-validator@w3.org>
CC: Lars Norkvist <lars.norqvist@ntig.se>
Message-ID: <PR3P192MB10056D3EAA0CB13FF8C01EB587719@PR3P192MB1005.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM>
Greetings,

The following HTML code will be proclaimed being valid. Even though it misses a head-tag:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <meta charset="UTF-8">

                          <title>Useless website</title>
 </head>
 <body>

                          <h1>Website under construction!</h1>

 </body>
</html>


HTML parser Version: 22.8.22


Anders Lindbäck
___________________________________________
Leg. gymnasielärare i Företagsekonomi, Programmering, Teknik, Webbutveckling, etc

E-post: anderssebastian.lindback@ntig.se<mailto:anderssebastian.lindback@ntig.se>

[cid:image001.png@01D8B647.CEF537E0]

NTI Gymnasiet Västerås
Ingenjör Bååths Gata 47, T6
722 12 Västerås
Tel. växel: 021-40 39 41

https://www.ntigymnasiet.se/vasteras/ | Facebook<https://www.facebook.com/ntivasteras> | Instagram<https://www.instagram.com/nti_gymnasiet_vasteras/>

NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.. Förståelsen för teknikens och digitaliseringens roll är vad som förenar och driver oss, och det NTI Gymnasiet vill uppmuntra hos våra elever, oavsett vad de väljer att göra i framtiden.


image001.png
(image/png attachment: image001.png)

Received on Monday, 22 August 2022 15:10:29 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Thursday, 1 September 2022 15:39:25 UTC