W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > August 2012

very slow website

From: Bert / TQC <bert@tqc.nl>
Date: Mon, 20 Aug 2012 17:19:19 +0200
To: <www-validator@w3.org>
Message-ID: <01f101cd7ee7$2b7f7190$827e54b0$@nl>
Hello,

 

My website is loading very slowly.
I’m using Shopfactory as a websitebuilder.

 

Can someone tell me WHY this is en HOW to solve it?

 

My website is http://www.tqc.nl

 

Please advice

 

 

 

 

 

l_tqc-logo-blauw-1+beter

 

Wilt u eens zélf een PC bouwen?
Of leren om zélf Windows te installeren?


Volg een workshop bij    <http://www.pcreparatiecursus.nl/>
PCreparatiecursus-logo-003-TRANSP


Op dinsdag- en donderdag-avond, 19.30 - 22.30 uur.
In onze vestiging te Maassluis.

 

Meer informatie?     <http://www.pcreparatiecursus.nl/>
http://www.pcreparatiecursus.nl

 

PCreparatiecursus-logo-111x48-$ is een samenwerkingsverband van
TQC+CRB-150x65-$

 


image001.jpg
(image/jpeg attachment: image001.jpg)

image002.png
(image/png attachment: image002.png)

image003.jpg
(image/jpeg attachment: image003.jpg)

image004.png
(image/png attachment: image004.png)

Received on Tuesday, 21 August 2012 08:44:24 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 22:59:28 UTC