W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > November 2005

Re: Validation of XHTML with other namespaces

From: Jirka Kosek <jirka@kosek.cz>
Date: Fri, 11 Nov 2005 21:20:55 +0100
Message-ID: <4374FD27.8030609@kosek.cz>
To: Bryce Nesbitt <bryce1@obviously.com>
Cc: www-validator@w3.org
Bryce Nesbitt wrote:
> 
>>>Vladimir Volkov wrote:
>>>Could you please give me a citation from XHTML recommendation where it
>>>is said that use of other namespaces (the way it is specified in XML
>>>recommendations) is prohibited?
>>
>>Björn Höhrmann wrote:
>>Section 3.1 of http://www.w3.org/TR/xhtml1/ for example.
> 
> 
> But the "correct" example from section 3.1.2, it still does not validate
> in the w3c validator:

Relaxed validator is able to validate XHTML + MathML:

http://badame.vse.cz/validator/

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka@kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
Nejbližší termíny školení: XML schémata (včetně RELAX NG) 7.-9.11.
     *** DocBook 5.-7.12. *** XSL-FO 19.-20.12. ***
------------------------------------------------------------------


Received on Friday, 11 November 2005 20:21:23 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 22:58:54 UTC