W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2012

2002/css-validator/org/w3c/css/util Messages.properties.sv,1.22,1.23

From: Yves Lafon via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Tue, 14 Aug 2012 13:43:39 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1T1HPH-0007yw-PX@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util
In directory hutz:/tmp/cvs-serv30638

Modified Files:
	Messages.properties.sv 
Log Message:
new translation Thx to Olle Olsen (See http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2012JulSep/0012.html and onward)

Index: Messages.properties.sv
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util/Messages.properties.sv,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -d -r1.22 -r1.23
--- Messages.properties.sv	17 Sep 2011 06:02:28 -0000	1.22
+++ Messages.properties.sv	14 Aug 2012 13:43:37 -0000	1.23
@@ -387,3 +387,7 @@
 warning.link-type: Du bör addera ett 'type'-attribut med värde 'text/css' till 'link'-elementet
 warning.style-type: Du bör addera ett 'type'-attribut med värde 'text/css' till 'style'-elementet
 
+warning.deprecatedmedia: Media "%s" har nedgraderats
+error.nomodifiershortmedia: Prefix kan inte användas för mediafunktionaliteter utan värden
+error.nomodifiermedia: Mediafunktionalitet %s stöder inte prefix
+error.grid: Enbart 0 och 1 är giltiga värden för grid
Received on Tuesday, 14 August 2012 13:43:43 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:03:00 UTC