W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > September 2001

BizNet Update - Nummer 12

From: BizNet websites <update@biz.nl>
Date: Tue, 11 Sep 2001 22:17:09 +0200
Message-ID: <30832001921120179694@biz.nl>
To: www-validator-css@w3.org
Nummer 12 - 11 september 2001

 EU stelt besluit over junkmail uit
De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de Europese Unie, zou graag zien dat de Europese burger 'beschermd' wordt tegen ongewenste reclame-uitingen. De Commissie is een voorstander van het zogenoemde opt-in systeem waarbij de consument zelf aan moet geven dat hij reclamemateriaal wil ontvangen. 
Volgens de Commissie kost het ongevraagd versturen van reclame de Europese internetgebruiker op jaarbasis zo'n 10 miljard euro. Daarbij nemen de kosten voor het versturen en afhandelen van de mail het grootste deel voor hun rekening. De Commissie verwacht dat die kosten nog verder zullen stijgen als de Europese burger straks massaal zijn e-mail via de mobiele telefoon gaat lezen. 
Bron: WebWereld (http://www.webwereld.nl)

 Deadline vastgesteld voor .name domeinnamen
Global Name Registry (http://www.globalname.com), het in London zetelende internetbedrijf dat de .name domeinnamen verkoopt, heeft een deadline vastgesteld voor particulieren die hun eigen naam willen claimen op het net. Tot 22 november kunnen particulieren proberen om hun eigen .name domein te bemachtigen. Dat geldt ook voor de zogenoemde registrars, tussenpersonen die de domeinnamen doorverkopen. Als er meer mensen een naam proberen te claimen, bijvoorbeeld jan.smit.name zal Global Name Registry de domeinnaam verloten.
Bron: ZDNet (http://www.zdnet.nl)

 Het einde van 'Page Not Found'
Bij het intypen van een verkeerde URL laat Internet Explorer niet meer de vertrouwde mededeling 'page not found' zien, maar een MSN-venster.
Microsoft heeft de wijziging twee weken geleden stilletjes doorgevoerd, bij het updaten van de zogeheten autosearch-functie van Internet Explorer. Wie bijvoorbeeld www.webbbwereld.nl intypt, krijgt niet meer de standaard foutmelding ('The page cannot be displayed' of 'Page not found'), maar een schermpje van Microsofts eigen MSN-dienst.
Gebruikers krijgen hier een nieuwe kans om een URL in te typen of kunnen een suggestie van MSN opvolgen. Ook is er een link naar MSN Zoeken opgenomen.
Microsoft heeft dit naar eigen zeggen gedaan om vooral beginnende websurfers beter van dienst te zijn. De vele critici van Microsoft denken daar echter vanzelfsprekend anders over. Zij zien de wijziging als een zoveelste voorbeeld van het agressieve of zelfs monopolistische gedrag van het softwarebedrijf.
Bron: WebWereld (http://www.webwereld.nl)

 Wist u dat
50% van de Europese internetters privé surft onder werktijd? Het gros zoekt in dat geval naar vakantie-informatie. Op de tweede plaats komt sportevenementen. 7% Zoekt op de telefoontikken van de baas naar porno.
Bron: De Digitale Revolutie (http://www.dedigitalerevolutie.nl)


(deze Update is verzonden aan: www-validator-css@w3.org)

Wilt u de BizNet Update niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar update@biz.nl met als onderwerp "unsubscribe www-validator-css@w3.org".
BizNet websites

info@biz.nl
www.biz.nl

Postbus 400
6500 AK Nijmegen
Kronenburgersingel 231
6511 AR Nijmegen

Telefoon +31(0)24 37 37 360
Fax +31(0)24 37 37 701
         


achtergrond.gif
(image/gif attachment: achtergrond.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 03-spacer.gif)

schaduw_5.gif
(image/gif attachment: schaduw_5.gif)

logo.gif
(image/gif attachment: logo.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 06-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 07-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 08-spacer.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 09-spacer.gif)

schaduw-w-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-w-v.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 11-spacer.gif)

schaduw-hoek-38px.gif
(image/gif attachment: schaduw-hoek-38px.gif)

schaduw-b-v.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-v.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 16-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 17-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 19-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 20-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 21-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 22-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 23-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 24-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 25-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 26-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 27-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 28-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 29-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 30-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 31-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 32-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 33-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 34-schaduw-b-h.gif)

pijlstaart1-24.gif
(image/gif attachment: 35-pijlstaart1-24.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 36-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 37-schaduw-b-h.gif)

pijlpunt.gif
(image/gif attachment: 38-pijlpunt.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 39-schaduw-b-h.gif)

spacer.gif
(image/gif attachment: 40-spacer.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 41-schaduw-b-h.gif)

schaduw-b-h.gif
(image/gif attachment: 42-schaduw-b-h.gif)

Received on Tuesday, 11 September 2001 19:20:51 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:00:35 UTC