[Polish] Intention of translation

Dear Translators

I confirm that I have searched the Translations database (http://www.w3.org/Consortium/Translation/matrix.html.

Unless there are objections within the next few days, I will proceed with the translation into Polish of the following document(s):

Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/

In compliance with the W3C Intellectual Property FAQ (http://www.w3.org/copyright/intellectual-rights/#translate), I will be required to place a prominent disclaimer in my translation(s) in which I will disclose, (1) the title of and link to the original English document, (2) that my document is a translation which may contain errors, and (3) that the original English document on the W3C website is the one that is official. (Items (2) and (3) must be in the target language.)

I will also make sure the links within my translation(s) are valid and will endeavor to provide valid markup and CSS (validation tools are at http://validator.w3.org/).

I will notify this list with links to my translation(s) when complete

Stefan Wajda 

Pracownia Dostępności Cyfrowej. LepszyWeb.pl

tel.: +48 605-288-912
www: LepszyWeb.pl
social: | Facebook 
Uwaga: Treść niniejszej wiadomości i załączników może być poufna. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, to uprzejmie prosimy o usunięcie jej ze swojego komputera. Jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości przez osoby i podmioty nie będące jej adresatem jest zabronione, a w przypadku jego podjęcia może być uznane za naruszające prawo. 

Received on Friday, 12 April 2024 16:56:18 UTC