W3C home > Mailing lists > Public > public-html-ig-zh@w3.org > April 2012

(wrong string) PBig5Big5-HKSCS(wrong string) }

From: Ambrose LI <ambrose.li@gmail.com>
Date: Sat, 14 Apr 2012 13:16:38 -0400
Message-ID: <CADJvFOVa4NZ=_U=mGdS3UksCVOzsntxPRYhWqGTdrQF0hbJ_AQ@mail.gmail.com>
To: John Hax <johnhax@gmail.com>
Cc: (wrong string) dȤСM <public-html-ig-zh@w3.org>
ڹͼֻܴģ

>langһֱͺֱһȡ KennyǰᵽHTML5ȷ㷨УһǸûϵͳlocaleѡһֱ롣
>
>ȽϵĻôĵlangѡȻϵͳlocaleҪһ㡣
>
>ҲһȷĵӰlang趨ĵûṩlangϢ£Ӱ쵽Ĭ趨IEǿԹ۲쵽ġ

Ҳͬ⣬ֻҸȻǾһֲңΪдᵽһЩ̨Ĵȷ˵һӦñlang=zh-TW˵̨дᵽһЩ۵Ĵȷ˵һҲӦñlang=zh-HKͬй½רôۻ̨ڳ֣ȷ˵ʹʹ÷дҲӦzh-CN

ĸѱԸˣҪҲ :-(2012/4/14, John Hax <johnhax@gmail.com>:
> 2012/4/14 Ambrose LI <ambrose.li@gmail.com>
>
>>
>> HϵĴ_ԓǛ]УX@ǺܱģoՓʲNZԣģlangăݟoՓOʲN䌍ʹúηNa푪dzκPSģΆģlangsˁඨaԓʲN
>>
>>
>> g[ʹlangˁДྎaԓʲNҲgӽ˲ҪlangԪOa]ãǽ˲ҪO_langֵ@ǘ˜ʃȵһ©Ҳǂѭh
>>
>>
>>
> langһֱͺֱһȡ KennyǰᵽHTML5ȷ㷨УһǸûϵͳlocaleѡһֱ롣
>
> ȽϵĻôĵlangѡȻϵͳlocaleҪһ㡣
>
> ҲһȷĵӰlang趨ĵûṩlangϢ£Ӱ쵽Ĭ趨IEǿԹ۲쵽ġ
>
>
> ҲΪһѭֻϢһЩƶ϶ѡ
>


-- 
cheers,
-ambrose <http://gniw.ca>
Received on Saturday, 14 April 2012 17:17:07 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:43:50 UTC