Supplementary comments

Hi,
Some supplementary feedback from a quick review of the translation, hoping to contribute to finshing the translation process I have not commented on technical terms. I fully trust Peter Krantz in that area.
The translation of "conformance", might need some thoughts. I have asked a swedish expert on conformity assessment. According to him the Swedish translation of SS-EN ISO/IEC 17000:2005 is “överensstämmelse”. Peter is also trying to find a good translation for Conformance Claim. It is not an easy task.
Another tricky thing is how to deliver the comments to make them easy to understand. I hope this is ok.
I have divided the comments as follows:
A Two major comments that I present first.
B Several minor comments that are numbered. They are listed in order from the start of the document. New text is in bold letters, but the whole sentence might have been changed, so I have copied the surrounding text as well. That is the reason why the list looks very long, but the suggestions are minor.
Best
Mia Ahlgren
A Major comment
Major comment 1: English version uses content “innehåll” not "information".
Riktlinje 1.1 Textalternativ: Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke-textbaserat innehåll så att det kan ändras till andra format som användarna behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk.
Major comment 2: In appendix A Glossary Note 2 under Relative luminance is missing. The text marked Not 2 is Note 3. Probably translated but for some reason omitted in the published version.
B Small suggestions.
1 Suggested change
Sammanfattning
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt. Genom att följa dessa rekommendationer görs innehållet tillgängligt för en bredare skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa..
2 Comment on language in link
In rhw last sentence of the section called: Status för dokumentet, the link text is in Swedish ut goes to a page in English Essential Claims-
samma individ tror innehåller väsentliga anspråk<http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/#def-essential> måste delge information om detta i enlighet med section 6 of the W3C Patent Policy<http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/#sec-Disclosure>.
3 Suggested change
 Introduktion
Denna sektion är informativ<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#informativedef>.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 definierar hur man gör webbinnehåll mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Tillgänglighet berör ett brett spektrum av funktionsnedsättningar, inklusive visuella, auditiva, fysiska, verbala, kognitiva, språkliga, inlärningsmässiga samt neurologiska nedsättningar. Även om dessa riktlinjer täcker ett brett spektra av aspekter så kan de inte adressera behoven för alla människor med alla olika typer, grader och kombinationer av funktionsnedsättningar. Dessa riktlinjer gör även webbinnehåll mer användbart för äldre individer med förändrade förmågor på grund av åldrande, och förbättrar även användbarhet för användare i allmänhet.
WCAG 2.0 är utvecklat genom W3C:s arbetsprocess<http://www.w3.org/WAI/intro/w3c-process.php> i samarbete med enskilda individer och organisationer över hela världen, med målet att tillhandahålla en gemensam standard för webbtillgänglighet som möter enskilda individers, organisationers och myndigheters behov på internationell nivå. WCAG 2.0 baseras på WCAG 1.0 [WCAG10]<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#WCAG10> och är utvecklad för att kunna tillämpas brett på olika webbteknologier nu såväl som i framtiden, och även för att vara mätbar genom en kombination av automatiska tester och mänskliga utvärderingar. För en introduktion till WCAG, se Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview<http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php>.

4 Suggested change
·  Tillräckliga och rekommenderade tekniker - För varje riktlinje och framgångskriterium i själva WCAG-dokumentet har arbetsgruppen även dokumenterat ett brett spektrum av tekniker. Teknikerna är informativa och indelade i två kategorier: de som anses tillräckliga för att uppfylla framgångskriterierna och de som rekommenderas. De rekommenderade teknikerna går utöver vad som krävs för att uppfylla det unika framgångskriteriet och ger utvecklare möjlighet att i högre grad följa riktlinjerna. Vissa rekommenderade tekniker tar upp hinder för tillgänglighet som inte täcks av de mätbara framgångskriterierna. Där vanliga misstag är kända finns de också dokumenterade. Se även Sufficient and Advisory Techniques in Understanding WCAG 2.0<http://www.w3.org/TR/Understanding-WCAG20/intro.html#introduction-layers-techs-head>.5 Suggested change

Notera att inte ens innehåll som möter den högsta nivån (AAA) kommer att vara tillgängligt för alla individer med olika typer, grader, eller kombinationer av funktionsnedsättningar, speciellt inom områden som rör kognition, språk och inlärning.6 Siggested change

Se Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview<http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php> för en beskrivning av det stödjande material till WCAG 2.0, inklusive undervisningsmaterial, som är relaterat till WCAG 2.0. Ytterligare resurser som täcker områden såsom verksamhetsnyttan av webbtillgänglighet, planering av tillämpning för att öka webbplatsers tillgänglighet och policys för tillgänglighet är listade i WAI Resources<http://www.w3.org/WAI/Resources/Overview>6 Suggested change

2.1.1 Tangentbord: All funktionalitet<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#functiondef> är hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#keybrd-interfacedef> utan att det krävs särskild tidsgräns för varje enskild tangenttryckning.7 Proofreading error Removal of on of the words ”gäller”
2.2.1 Justerbar tidsgräns: För varje satt tidsgräns gäller minst ett av följande: (Nivå A)8 Suggested change Note also in appendix A, translation for emergency
2.2.4 Avbrott: Avbrott kan skjutas upp eller förhindras av användaren med undantag för avbrott på grund av nödsituation. (Nivå AAA)8 Proofreading error Removal of the last number 4

2.4.4 Syftet med en länk9 Proofreading error Removal of the last number 5

2.4.5 Flera olika sätt:10 Proofreadning error Removal of the last number 7

2.4.7 Synligt fokus:11 Proofreading error Removal of the last number 8
2.4.8 Var användaren är:

12 Proofreading error Removal of the letter l in the word tvetydigt
2.4.9 Syftet med en länk (enbart länk): Det finns en metod/funktion<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#mechanismdef> som gör så att varje länks syfte framgår av länktexten i sig själv, utom då syftet med länken skulle vara tvetydigt för användare i allmänhet<http://www..funkanu.se/wcag-translation/#ambiguouslinkdef>.
13 Suggested change
3.3.5 Hjälp: Det finns tillgång till hjälp som är kopplad till sammanhanget (Nivå AAA)
14 Suggested change
Princip 4: Robust - Innehåll måste vara tillräckligt robust för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.
15 Suggested change
2. Fullständiga sidor: Uppfyllande<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#conformancedef> (och nivå av uppfyllande) är endast till för en fullständig webbsida<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#webpagedef>(-or), och kan inte uppnås om delar av webbsidan undantas.

16 Suggested change
4. Tekniker används bara på ett sätt som har stöd för tillgänglighet: Endast när tekniker <http://www.funkanu.se/wcag-translation/#technologydef> används på ett sätt som har stöd för tillgänglighet<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#accessibility-supporteddef> kan man förlitas sig på<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#reliedupondef> dem för att uppfylla framgångskriterierna. Information och funktionalitet som tillhandahålls på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet finns tillgång till på ett sätt som har stöd för tillgänglighet. Se Understanding accessibility support<http://www.w3.org/TR/Understanding-WCAG20/conformance.html#uc-accessibility-support-head>.)

17 Suggested change
Not 1: Referera till Understanding Conformance Claims<http://www.w3.org/TR/Understanding-WCAG20/conformance.html#uc-conformance-claims-head> för ytterligare information och exempel på deklarationer av uppfyllande.
Not 2: Referera till Understanding Metadata<http://www.w3.org/TR/Understanding-WCAG20/appendixC.html#understanding-metadata> för ytterligare information gällande användandet av metadata i deklarationer av uppfyllande.
18 Proofreading error The letter s is missing
Fastställandet av uppfyllande kan göras baserat på bäst kunskap. Om en sida av denna typ övervakas och repareras
19 Suggested change
1.  Tekniken för webbinnehåll måste ha användarprogram med stöd för tillgänglighet som användarna har tillgång till. Detta innebär att minst ett av följande fyra påståenden är sanna:
20 Missing words
Hjälpmedel (som ordet används i det här dokumentet)

21 Suggested change
·    text-till-tal-mjukvara, som används av vissa personer med nedsatt kognitiv, språklig och inlärningsförmåga för att omvandla text till syntetiskt tal;
·    taligenkänning, program som kan användas av personer som har nedsatt fysisk funktionsförmåga och som matar in data med hjälp av sin röst;

22 Suggested change
Not 2: Enligt standard för ljudbeskrivning läggs kompletterande beskrivning till under pauserna i dialogerna. (Se även utökad ljudbeskrivning<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#extended-addef>.)

23 Sugegsted change
CAPTCHA
förkortning för "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart". På svenska: "Fullständigt automatiserat, publikt Turingtest för att skilja mellan en dator och en mänsklig användare".


24 Suggested changes /proofreading errors
Not 1: Textbeskrivning liknar undertext för dialog men textbeskrivning förmedlar inte bara yttrad dialog utan även motsvarande ljudinformation som inte är en dialog. Detta för att kunna förstå programinnehållet. Textbeskrivning inkluderar ljudeffekter, musik, skratt, information om vem som talar, plats och så vidare.
Not 2: Stängda textbeskrivningar är motsvarande, som kan sättas på och stängas av.
Not 3: Öppna textbeskrivningar är alla textbeskrivningar som inte kan stängas av. Till exempel om textbeskrivningen är en visuell motsvarighet som är inbäddad i en video<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#videodef>.
Not 4: Textbeskrivningar ska inte försvåra eller dölja relevant information i videon.
Not 5: I vissa länder kallas textbeskrivning för subtitles. I Sverige används oftast undertext eller textremsa.
Not 6: Ljudbeskrivningar<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#audiodescdef> kan, men behöver inte, textas eftersom de är beskrivningar av information som redan är presenterade visuellt.


25 Proofreading error missing letter ”n” in följande, removal of the word ”med” in c
alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven
version som
1.  uppfyller den avsedda nivån, och
2.  tillhandahåller all motsvarande information och funktionalitet<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#functiondef> på samma mänskliga språk<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#human-langdef>, och
3.  är lika aktuell som det icke uppfyllda innehållet, och
4.  där minst ett av följande är sant:
a.  den uppfyllda versionen kan nås från den icke uppfyllda sidan via en metod/funktion<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#mechanismdef> som har tillgänglighetsstöd<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#accessibility-supporteddef>, eller
b.  den icke uppfyllda versionen kan endast nås från den uppfyllda versionen, eller
c.   den uppfyllda versionen kan endast nås från en uppfylld sida som också tillhandahåller en metod/funktion för att nå den uppfyllda versionen.

26 Proofreading error / suggested change
Not 3: Om det finns tillgång till flera språkversioner så krävs en alternativ, uppfylld version för varje språk som erbjuds.
Not 4: Alternativa versioner kan erbjudas för att tillgodose olika tekniska miljöer eller användargrupper. Varje version ska vara så kompatibel som möjligt. En version skulle behöva vara fullt kompatibel för att kunna möta tillgänglighetskrav 1<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#cc1>.

27 Suggested change
Not 2: Eftersom utvecklaren inte har samma kontroll över användarnas inställningar och hur dessa påverkar återgivningen

28 Suggested change
Not 3: För syftet med framgångskriterium 1.4.3 och 1.4.6 mäts kontrast med hänsyn till den specifika bakgrunden

29 Suggested change
nödsituation

30 Proofreading error – No capitals
stor text/stor stil

31 Suggested change (End of Not 3)
Användare som har en synnedsättning bör vara ansvariga för att välja lämpliga inställningar.

32 Suggested change
Not 4: När man använder text utan att ange teckenstorleken så skulle den minsta teckenstorleken för ospecificerad text på stora webbläsare vara rimlig storlek att anta för teckensnittet. Om en rubrik nivå 1 återges i 14 punkters fet eller större på stora webbläsare, då skulle det vara rimligt att anta att det är stor text.
33 Suggested change
direktsänd
information som hämtas

34 Suggested change
högstadienivå
två- eller treårsperiod av skolundervisning som börjar efter sex avslutade skolår och slutar nio år efter att man börjat grundskolan<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#primseceddef>.

35 Suggested change
Not: Ett mediealternativ till text erbjuds för dem som gynnas av alternativ till text.

36 Suggested change
presentation
återgivning av innehåll<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#contentdef>et på ett sätt som är möjligt för användaren att uppfatta.

37 Suggested change
låg- och mellanstadienivå
sexårig period som startar i åldrarna fem till sju år, möjligen utan någon tidigare utbildning.
38 Proofreading error English leftover "The" should be removed
"^" tecknet är exponeringsoperatören. (Formel tagen från [sRGB]<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#sRGB> och [IEC-4WD]<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#IEC-4WD>).

39 Proofreading error / sugegsted change
tekniker (för webbinnehåll)
Process eller teknik<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#mechanismdef> för att skapa kod som kan återges, spelas eller utföras av användarprogram<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#useragentdef>

40 Suggested change
Not: Hänvisa till förstå Textalternativ<http://www.w3.org/TR/Understanding-WCAG20/conformance.html#uc-text-alternatives-head> för mer information.

41 Suggested change Also remove the English word plugins in brackets
användarprogram
all mjukvara som hämtar och presenterar webbinnehåll för användare.
Exempel: Webbläsare, mediaspelare, insticksprogram och andra program – inklusive hjälpmedel<http://www.funkanu.se/wcag-translation/#atdef> — som hjälper till med att hämta, återge och interagera med webbinnehåll.

42 Proofreading error No capital
enbart video43 Suggested change
Exempel 2: Ett webbmejlprogram byggt med hjälp av asynkron JavaScript och XML (AJAX). Programmet finns enbart på http://example.com/mail, men inkluderar en inkorg, en yta för kontakter och en kalender. Länkar eller knappar finns för att visa inkorgen, kontakterna eller kalendern, men detta ändrar inte programmets URI.
Exempel 3: En skräddarsydd portalsida, där användare kan välja vilket innehåll som ska visas från ett antal olika innehållsmoduler.
Exempel 4: När du skriver in http://shopping.example.com/ i din webbläsare så kommer du in i en interaktiv filmliknande shoppingmiljö där du visuellt går runt i en affär, drar ner produkter från hyllorna och lägger i en visuell kundvagn framför dig.

Received on Monday, 23 May 2011 09:57:56 UTC