Initial feedback on proposed swedish translation of WCAG 2

Hi!

Here is my feedback from an initial review of the translation. I used
the text as it was today at noon. I have divided the feedback into
three areas; wording,minor spelling and grammatical errors and
terminology. I have tried to include a sample from the text in order
to make it possible to find the location by searching. Will there be a
public issue tracker for items reported?

Please contact me if you have any questions.

Regards,

Peter Krantz
Wording:

"Om man kan navigera stegvis på en webbsida och navigeringsordningen
påverkar betydelse eller användning, så ska fokuserbara komponenter få
fokus i den ordning som bevarar betydelse och användning." ->  "i en
ordning"


"kan den inte inkluderas anspråket på uppfyllande." -> kan den inte
inkluderas i anspråket på uppfyllande."


"Uppfyllande är endast definierat för webbsidor. webbsidor, men en
deklaration av uppfyllande omfatta en sida, en serie med sidor eller
flera relaterade webbsidor." -> This sentence does not make sense.
Maybe this works better: "Uppfyllandedeklarationer finns bara
definierade för webbsidor. En uppfyllandedeklaration kan dock omfatta
en sida, en samling sidor eller flera relaterade webbsidor."


"deklaration av uppfyllande" -> "uppfyllandedeklaration"?


"En lista över de beroende webbinnehållsteknikerna." -> This may be
difficult to understand. How about "En lista över webbtekniker som
webbplatsen är beroende av."


"med användarnas hjälpmedel på de(t) mänskliga språk som används i
innehålletof the content,
" -> (english leftovers)


"Ett scenario/manuskript som används för att skapa det synkroniserade
medieinnehållet skulle uppfylla denna definition enbart ifall det var
korrigerat för att på ett korrekt sätt representera den slutliga
synkroniserade media efter redigering." -> "det slutliga
synkroniserade medieinnhållet efter redigering"


"använda och kolla av API:er" -> "använda och läsa av API:er"


"personer som har fysiska problem" -> "personer med fysisk funktionsnedsättning"Minor spelling and grammatical errors:

"kordinator" -> koordinator


"dokumentanvändningregler" -> dokumentanvändningsregler


"framgångskriterieriet" -> framgångskriteriet


"1.2.2 Textbeskrivningar (Förinspelade): Det finns Textbeskrivningart
till" -> "Det finns textbeskrivningar till" (stavning och stor
bokstav)


"textrad ett helskärmsfönster." -> (meningsbyggnad: "textrad i ett
helskärmsfönster")


"förlitas påatt" -> "på att"


"url" -> "URL"


"Exempel:Säpo"
-> (missing space)


"WCAG's" -> WCAG:s (see http://www.sprakradet.se/2113#item102400)


"En maskinellt läsbar metadataversion över specifika tekniker man är
förlitar sig på." -> "...tekniker man förlitar sig på"


"och Conformance Requirement 5: Non-Interference, are met." -> ("are
met" english leftovers. Should be "uppfylls"?)


"talkigenkänning" -> taligenkänning


"följade" -> "följande"


"Not: :" -> (remove double colon)
"Fokusordning:: " -> (remove double colon)
"Förkortningar: :" -> (remove double colon)
"Konsekvent identifiering: :"-> (remove double colon)
"Kontrollerad: :"-> (remove double colon)
"avgörande betydelse: :" -> remove double colon
"tangentbordsfälla,," -> (remove double colon)
"Paus, Stopp, Dölj.." -> (remove double colon)


"När en session som kräver identifikation löper ut" -> "identifiering"
more approriate than "identifikation"?Terminology:

"scrolla" -> rulla eller bläddra (According to Datatermgruppen:
http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a69&uttr=scroll)


"streama" -> direktuppspela? (According to Datatermgruppen:
http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a106&uttr=streama)


"2.2.1 Justerbar tidsgräns: För varje satt tidsgräns gäller gäller
minst ett av följande" -> (remove the extra "gäller")

"kodspråk (markup language)" -> better to use "märkspråk" or
"uppmärkningsspråk? See
http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=f91&uttr=markup

Received on Friday, 29 April 2011 13:57:33 UTC