W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-da@w3.org > September 2019

This is a test

From: Søren Bjerring <sbjer@digst.dk>
Date: Thu, 19 Sep 2019 10:00:48 +0000
To: "public-auth-trans-da@w3.org" <public-auth-trans-da@w3.org>
Message-ID: <980eb35cae644438b72f54f3f3419382@digst.dk>
This is a test


Med venlig hilsen
_________________________

[DIGST_logo]<http://www.digst.dk/>

Søren Bjerring
Chefkonsulent
BDK - Kontor for borger.dk

M   +45 2027 3259
E   sbjer@digst.dk<mailto:sbjer@digst.dk>


Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1017 København K

www.arkitektur.digst.dk<http://www.arkitektur.digst.dk/> - fordi hverdagen er digital

Du bedes venligst være opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsen ved modtagelsen af din meddelelse behandler de personoplysninger om dig, der fremgår af beskeden. Dette sker som led i Digitaliseringsstyrelsens myndighedsudøvelse. Du kan læse mere om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret mv., i styrelsens privatlivspolitik https://digst.dk/om-os/privatlivspolitik/image001.jpg
(image/jpeg attachment: image001.jpg)

Received on Thursday, 19 September 2019 10:02:46 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:23 UTC