Període de revisió de la proposta de traducció obert fins al 26 de novembre

Bon dia,

a partir d'avui comença el període de revisió de la proposta de Traducció. Us expliquem com funciona.

En primer lloc, el Consorci World Wide Web ha creat una llista de correu específica per a la revisió de la traducció al català:

     per escriure-hi: public-auth-trans-ca@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca@w3.org>

     per veure els missatges: https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/


aquesta llista és pública i tothom hi pot escriure.

Us demanem que us hi subscriviu per rebre tots els comentaris de totes les entitats i també els missatges del Consorci.
Per a subscriure-us heu d'enviar un correu amb el tema "subscribe" (sense les cometes) a la següent adreça:
public-auth-trans-ca-request@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca-request@w3.org>

En segon lloc, us demanem que, un cop subscrits, ens feu arribar  els vostres comentaris, si en teniu, sobre la proposta de traducció publicada a través d'aquesta llista. Us recordem que podeu trobar la proposta de traducció a: https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/  .El periode de revisió estarà obert fins al dia 26 de novembre de 2022, és a dir durant un mes. Aquest és el període que ha establert el Consorci World Wide Web.

Si teniu algun dubte, avui estarem disponibles per videoconferència a les 11h (https://ub-edu.zoom.us/j/98707466157) i a les 16h (https://ub-edu.zoom.us/j/98955084619).Sentiu-vos lliures de connectar-vos o no i fer-ho quan us vagi millor.

Cordialment,

Mireia Ribera


Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Wednesday, 26 October 2022 06:54:56 UTC