Re: Aportacions Ajuntament de Barcelona WCAG 2.1

Bon dia Gerard, 

En primer lloc agrair-vos la vostra contribució a la traducció i els vostres comentaris.

La traducció segueix els criteris del llibre d'estil de la Universitat de Barcelona. Per tant, en relació amb l'ús de la preposició de davant d'infinitiu (que la gramàtica estableix com a optatiu), es prefereix usar la preposició en aquells verbs que tant poden dur-ne com no (https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3145 <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3145>), com és el cas del verb permetre. 

Salutacions,

Jordi

Received on Friday, 25 November 2022 11:22:28 UTC