Aportacions Ajuntament de Barcelona WCAG 2.1

Bon dia, Mireia i companyia,

Per part nostra, afegir que s'ha fet una lectura amb detall i a banda del que comenten els companys i les companyes, no hem detectat cap qüestió relativa a vocabulari i expressions específics del llenguatge informàtic i d'accessibilitat que ens hagi cridat l'atenció o que pensem que hagi de ser d'una altra manera.
Sí que aprofitem per comentar una qüestió més aviat gramatical, que no pas de terminologia, per si penseu que és adequat tenir-ho en compte (disculpeu si ja s'ha esmentat en algun altre fil, però hem tingut alguns problemes en rebre totes les comunicacions de la llista de distribució):

Esmenes per a la traducció al català de les WCAG2.1
https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/#toc

En diverses parts del document es detecten estructures verbals amb preposició davant d'infinitiu.
Proposta: Eliminar la preposició "de" si es considera adequat.

S'han localitzat els següents casos:

Criteri de conformitat 2.4.1 Saltar blocs
S'ofereix un mecanisme que permet de saltar aquells blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines web.

Criteri de conformitat 2.4.9 Finalitat de l'enllaç (només l'enllaç)
S'ha de proporcionar un mecanisme que permeti d'identificar la finalitat de cada enllaç només des del text de l'enllaç, excepte...

Criteri de conformitat 3.1.3 Paraules inusuals

S'ofereix un mecanisme que permet d'identificar definicions concretes de paraules o frases que s'estiguin utilitzant de manera poc usual o restringida, incloses les frases fetes i l'argot.

Criteri de conformitat 3.1.4 Abreviacions
S'ofereix un mecanisme que permet d'identificar la forma desenvolupada o el significat de les abreviacions.

Criteri de conformitat 3.3.4 Prevenció d'errors (legals, financers o de dades)
Confirmable
Cal disposar d'un mecanisme que permeti de revisar, confirmar o corregir la informació abans d'acabar la tramesa.

Criteri de conformitat 3.3.6 Prevenció d'errors (tots)
Confirmable
Cal disposar d'un mecanisme que permeti de revisar, confirmar o corregir la informació abans d'acabar la tramesa.

5.4 Declaració de conformitat parcial: continguts aliens
De vegades, es creen pàgines web a les quals posteriorment s'afegeix contingut. Per exemple, un programa de correu electrònic, un bloc, un article que permet als usuaris d'afegir comentaris o altres aplicacions que permeten introduir contingut afegit pels usuaris.

--

Així mateix, aprofitem per posar sobre la taula que segons tenim entès, les WCAG 2.2 estan a punt de ser publicades, ampliant els criteris d'accessibilitat a tenir en compte, i per això estaria molt bé fer el mateix exercici que amb les WCAG 2.1.

Salutacions,

Gerard López Chalé
Cap de projectes
Departament de canals digitals
Direcció de comunicació digital
Ajuntament de Barcelona

Carrer d'Elisabets 8-10, 3a planta
08002 Barcelona
93 256 36 78

glopezc@bcn.cat
www.barcelona.cat

[logo_email]

Received on Thursday, 24 November 2022 17:00:45 UTC