public-auth-trans-ca@w3.org from December 2009 by subject

Errada de picatge en el títol del document

Inconsistencia detectada

Reenviament missatge

Tancament definitiu

Vist-i-plau ONCE (reenviat)

Vist-i-plau WCAG català: revisió de comentaris

Last message date: Thursday, 31 December 2009 10:11:24 UTC