Resposta de la LTO als comentaris rebuts

Benvolguts col.laboradors,

després de la parada estival tornem a posar-nos en contacte amb vosaltres, i ara
ja a través de la llista oficial (solventats els problemes tècnics) per
informar-vos de la resposta als comentaris rebuts.

En adjunt trobareu, doncs, un document Word amb els vostres comentaris i les
respostes. En breu rebreu el text de les WCAG on s'hi han fet els canvis
recollits en aquest document.

Com que ja s'han passat de llarg els terminis establerts inicialment, us
agraïrem que respongueu la nostra proposta abans del 15 de setembre, per poder
acabar la traducció definitiva com a màxim a finals de setembre.

La vostra resposta hauria de consistir o bé en el beneplàcit dels canvis i de la
traducció feta (necessari per a la publicació de la versió definitiva); o bé en
la participació activa en un nou debat sobre aquells punts que encara no estan
prou clars o en els què no hi ha consens. Us agraïrem que en ambdós casos useu
aquest canal (la llista public-auth-trans-ca@w3.org) per fer-nos arribar la
resposta.

Ben cordialment,

Facultat de Bibliotecomia i Documentació - LTO WCAG -------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/

Received on Monday, 24 August 2009 09:08:47 UTC