W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > May 2006

Sobre la traducció de les WCAG 1.0

From: Víctor M. Maheux <vmaheux37@yahoo.es>
Date: Thu, 18 May 2006 16:38:20 +0100
Message-ID: <003401c67a91$222674b0$069da8c0@webmaster>
To: <public-auth-trans-ca@w3.org>
  Salutacions a tots,

 A sota de la signatura us enganxo quatre comentaris que se m'han acudit sobre la traducció catalana del document principal, em penso que en dieu de pautes, de les WCAG. Si necessiteu cap aclariment, cas de ser-vos útils aquests comentaris, estic a la vostra disposició; faré una lectura també del document de punts de verificació i us en diré alguna cosa.
 Rebeu una cordial salutació,

Víctor M. Maheux
Fundació de Cecs Manuel Caragol
Página Web / Website: <http://www.funcaragol.org/>.
*** Notes sobre el document de pautes de les WCAG ***
 - A l'enllaç que hi ha a dalt de la pàgina per anar al sumari, caldria canviar la tecla d'accés ràpid que és Alt+C per posar-hi, per exemple, Alt+S; això ho suggereixo tant perquè la "C" és de "Contents" com perquè Alt+C, en el Windows en castellà, és la tecla per accedir a la barra d'adreces de l'Internet Explorer.
 - A la introducció trobo moltes paraules no traduïdes (checklist, plain text, etc.), amb alguns enllaços també en anglès, que penso que s'haurien de posar en català, fora dels noms propis o de títols de documents que estiguin disponibles només en anglès.
 - Al punt 2, on diu "els cecs poden usar tecnologies de lectura de pantalles per llegir la informació textual d'una pàgina", la forma correcta de dir "lectura de pantalles" és "lectura de la pantalla", pel fet que aquests programes s'anomenen "lectors de pantalla".
 - Donat que en català existeixen equivalents per les paraules angleses "hardware" i "software", jo les traduiria a tot arreu com a "maquinari" i "programari" respectivament.
 - Al final del punt 2.2, allà on diu "lectors Braille" hauria de dir "terminals Braille", ja que aquest és el nom dels equips en qüestió i la traducció de "Braille display" que és allò que diu l'original. Al mateix punt, on diu "amplificadors de pantalla" s'ha de dir "pantalles ampliades", traducció de "magnified display", que algú traduïria com "pantalles magnificades" però es tracta d'un anglicisme de dubtosa validesa.
 - A l'apartat 6, pauta 10, punt de verificació 1, on diu "no canviïn la finestra actual" ha de dir "no canvieu la finestra actual", ja que es refereix a l'autor de la pàgina i no pas a l'agent d'usuari.
 - A l'apartat 6, pauta 13, punt de verificació 4, hi diu "priority" enlloc de "prioritat". Al punt de verificació 10 de la mateixa pauta, queden coses sense traduir com ara "refer to" seguit d'un enllaç que diu "checkpoint 1.1".
 - A l'annex A, punt 7, cal canviar "visor amplificador" per "programa d'ampliació", que és la traducció de "magnification software".
 - A l'annex B, ja comentat abans, s'ha de dir "ampliador de pantalla" al concepte que s'indica com "amplificador de pantalla".
 - A l'annex B, concepte Braille, parleu d'un llenguatge i no és correcte, és un codi de lectoescriptura, per tant poseu-hi això o simplement "codi". "Braille display" no es tradueix per "pantalla Braille" sinó per "terminal Braille" o, no tan correcte però acceptat, "visualitzador Braille", cal corregir-ho al mateix concepte.
 - Altre cop a l'annex B, a "Contingut, estructura i presentació del document" trobo el paràgraf molt farragós, s'hi diu massa cops "per exemple", no es podria alleugerir una mica?
 - Annex B, concepte "equivalent", se cita "sordmuts" i aquesta discapacitat, en realitat, no està acceptada donat que la persona sorda que no parla no ho fa perquè no pot sinó perquè no en sap donat que mai ho ha sentit fer; "sords" és l'únic nom que té aquesta discapacitat, o en tot cas "sordcecs" però ja estem parlant d'un altre col"lectiu. Repassar les últimes línies perquè a un lloc hi diu "auditivainclou", tot junt.
 - Annex B, "fins que els agents d'usuari...", on diu "agents d'usuaris" cal dir-hi "d'usuari" en singular, que és la traducció correcta; repassar-ho a tot el document perquè veig que surt algun cop més.
 - Annex B, concepte "HTML dinàmic", on diu "model objecte de document" em penso que hauria de dir (comproveu-ho) "model d'objectes del document", almenys en castellà tradueixen DOM com "modelo de objetos del documento".
 - Annex B, "llenguatge natural", torna a apareixer la denominació incorrecta "sordmuts", hauria de dir "sords".
 - Annex B, concepte "tecnologia d'ajuda", hi diu "lectors de pantalles" i ha de ser "lectors de pantalla".
 - A les referències, a "WAI-UA-SUPPORT", diu "aquest pàgina es troba a", ha de dir "aquesta". a "WAI-USERAGENT" hi diu "aquestres directrius", sobra una "R".
		
______________________________________________ 
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.com
Received on Thursday, 18 May 2006 17:46:01 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:08 UTC