Comentaris revisions TERMCAT

Després de revisar atentament el glossari i les revisions del text 
proposades pel TERMCAT,

- acceptem tots els canvis de la segona versió del glossari
- en general acceptem tots els canvis i suggeriments al cos del text
    * revisarem els vincles i la bibliografia
    * només hi ha 3 punts on diferim:
		- 3.4 canvi d'em per pica
         - 7. proposta de traducció
         - 13.3 canvi maqueta per composició
    * en adjunt enviem l'arxiu Word comentat

Cordialment,

       Mireia Ribera
       Miquel Termens

Received on Saturday, 8 July 2006 20:15:35 UTC