W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > March 2011

unicorn commit: Translation in Turkish submitted by Emre Hasegeli

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 07 Mar 2011 15:09:07 +0000
Message-Id: <E1Pwc3X-0002mn-PG@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1635:c00548048fe8
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Mar 07 10:07:34 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties
description:
Translation in Turkish submitted by Emre Hasegeli


diff -r 582378d240e1 -r c00548048fe8 WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties	Mon Mar 07 10:07:04 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties	Mon Mar 07 10:07:34 2011 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Last submission by ömer çebi
-#Fri Nov 26 17:35:55 UTC 2010
+#Last submission by Emre Hasegeli
+#Mon Mar 07 07:27:20 UTC 2011
 anchor_message=Bu mesaja doğrudan bağlantı
 anchor_observation=Bu sonuçlara doğrudan bağlantı
 anchor_uri=Bu tüm-bağlantıya doğrudan bağlantı
@@ -38,6 +38,7 @@
 message_incomplete_language=Bu çeviri tamamlanmamış. ${message_translation}
 message_input_changed="%1", %2 girdi türünü desteklemiyor. Unicorn kendiliğinden isteği uyarladı, ama bu denetleme sonuçları hatalı olabilir.
 message_input_changed_long=Bazı HTTP üstbilgileri kayıp veya değişmiş olabilir ve denetleyici belgenizdeki linkleri izleyememiş olabilir.
+message_internal_error=Unicorn'dan kaynaklanan bir sorun ile karşılaşıldı, geliştirici uyarıldı. Rahatsızlık için özür dileriz.
 message_invalid_mime_type=Belirtilen mime-türü (%1) geçersiz.
 message_invalid_url_syntax=Belirtilen tüm-bağlantı geçersiz\: "%1".
 message_local_address_provided=Yerel IP adresleri Unicorn ayarları tarafından yasaklanmıştır. Lütfen açık bir adres kullanınız.
Received on Monday, 7 March 2011 15:09:10 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC