W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > January 2011

unicorn commit: Translation in Finnish submitted by Mikko Uuksulainen

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 10 Jan 2011 11:12:30 +0000
Message-Id: <E1PcFfq-0002nB-NL@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1595:f84c3a0a1224
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Jan 10 12:10:56 2011 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
description:
Translation in Finnish submitted by Mikko Uuksulainen


diff -r d011731e4a45 -r f84c3a0a1224 WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Mon Jan 10 12:09:24 2011 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/fi.properties	Mon Jan 10 12:10:56 2011 +0100
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
-#Mon Aug 09 12:28:00 UTC 2010
-anchor_message=Suora linkki tähän viestiin
-anchor_observation=Suora linkki näihin tuloksiin
-anchor_uri=Suora linkki tähän URI-osoitteeseen
-column_token=Sarake\:
-context_token=Konteksti\:
-contexts_hide=Piilota kontekstit
-contexts_show=% 1 enemmän...
-direct_link_label=Suora linkki
-direct_link_title_1=Tarkasta tämä dokumentti uudelleen validaattorin nettisivulla
-direct_link_title_2=Linkki tämän validaattorin nettisivuun
-documentation=Tietoja
-documentation_title=Tietoja tästä palvelusta ja ohjelmista
-donation_program=Validaattorin tukiohjelma
-download=Lataa
-download_title=Lataa tämän palvelun lähde
-error_label=Virheitä
-extra_options=Lisävalinnat
-feedback=Palaute
-feedback_title=Kerro meille ajatuksesi ja virheraporttisi julkisella kehitystiimin postituslistalla
-file_token=Tiedosto\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Kirjoita tähän dokumentti, jonka haluat tarkistettavaksi
-instruction-by-upload=Valitse dokumentti, jonka haluat tarkistettavaksi
-instruction-by-uri=Anna tarkastettavan dokumentin URL-osoite
-legend-by-input=Validoi lomakkeen sisältö
-legend-by-upload=Validoi ladattava tiedosto
-legend-by-uri=Validoi URL-osoite
-line_token=Rivi\:
-local_file_label=Paikallinen tiedosto\:
-location=Sijainti
-message_connect_exception=Syöttämääsi URL-osoitetta ei löydy. Tarkista osoite ja yritä uudelleen
-message_document_not_found=Määrittelemääsi dokumenttia ei löydy.
-message_empty_direct_input=Anna tarkistettava dokumentti.
-message_empty_uploaded_file=Lataamasi tiedosto on tyhjä.
-message_empty_uri=Anna URL-osoite.
-message_incomplete_language=Tämä käännös on puutteellinen. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" ei tue syötemenetelmää %2. Unicorn muokkasi pyyntöä automaattisesti, mutta tämän tarkistuksen tulokset voivat olla epätarkkoja.
-message_input_changed_long=Osa HTTP-otsikkotiedoista on saattanut hävitä tai muuttua, eikä tarkistaja välttämättä kykene seuraamaan kaikkia asiakirjasi linkkejä.
-message_invalid_mime_type=Annettu mime-tyyppi (%1) on virheellinen.
-message_invalid_url_syntax=Annettu URL-osoite on virheellinen\: "%1".
-message_local_address_provided=Paikalliset IP-osoitteet on estetty Unicornin asetuksissa. Ole hyvä ja käytä julkista osoitetta.
-message_mail=Raporttia lähetetään osoitteeseen %1
-message_mail_date=Tarkistus tehty\: %1
-message_missing_email=Sähköpostiosoitetta ei ole määritelty.
-message_missing_mime_type=Asiakirjasi mime-tyyppiä ei ole määritelty.
-message_no_observation_done=Ei näytettäviä tuloksia.
-message_no_referer=Pyyntösi ei sisällä viittaajan HTTP-otsikkotietoja.
-message_no_task=Tehtävää ei määritelty. Unicorn käytti vakiotehtävää\: "%1"
-message_no_uploaded_file=Sinun täytyy lähettää tiedosto.
-message_not_found_mime_type=Asiakirjasti mime-tyyppiä ei saatu selville.
-message_nothing_to_validate=Asiakirjaa ei ole lähetetty.
-message_observer_connect_exception="%1" on saavuttamattomissa.
-message_observer_internal_error="%1" ilmoitti sisäisestä virheestä. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Pyyntö osoitteeseen "%1" tuotti HTTP-virheen <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Sivua ei löytynyt)</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" ei vastannut ajoissa.
-message_response_invalid_schema="%1" käytti epäyhteensopivaa palautusmuotoa.
-message_response_validation_error="%1" palautti virheellisen vastauksen.
-message_ssl_warning=Tämän asiakirjan SSL-sertifikaatti ei ole kelvollinen. Ota huomioon, että osa validaattoreista ei ehkä tue virheellisiä SSL-sertifikaatteja ja saattavat antaa virheilmoituksia.
-message_translation=Auta <a href\="./translations%2">suomentamaan Unicorn</a>.
-message_unauthorized_access=Annettu URL-osoite vaatii kirjautumisen.
-message_unavailable_language=Unicorn ei ole saatavilla haluamallasi kielellä (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn ei ole saatavilla haluamallasi kielellä (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Tuntematon isäntä\: %1.
-message_unknown_task=Tuntematon tehtävä "%1". Unicon käytti oletustehtävää\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Asiakirjasi mime-tyyppi (%1) ei ole tämän tehtävän kanssa yhteensopiva.
-message_unsupported_protocol=Verkkopalvelu tukee ainoastaan "http\:"- ja "https\:"-osoitteita; "%1\:" Osoitteen muotoa ei tueta.
-result_for=Tulokset kohteelle %1
-result_for_upload=Tulokset lataamallesi tiedostolle
-select-a-task=Valitse tehtävä
-simple_options=Asetukset
-stack_trace_text=Kriittinen virhe\! Alla on Unicornin tuottama pinonjäljitys. Ole hyvä, kopioi se ja <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">lähetä bugiraportti</a>, jotta voisimme korjata ongelman.
-submit=Validoi
-submit_title=Lähetä tiedosto validointia varten
-submitted_file=Lähetetty tiedosto
-task_label=Tehtävä\:
-test_fail=Dokumentti ei läpäissyt testiä\: %1
-test_ok=Dokumentti läpäisi testin\: %1
-test_undef=Tulokset testille\: %1
-translations=Käännökset
-translations_title=Auta kääntämään Unicornia
-unicorn_subtitle=Paranna webin laatua
-unicorn_title=W3C\:n yhdistetty validaattori
-uri_label=Osoite\:
-uri_title=Validoitavan sivun osoite\:
-uri_token=URL\:
-validate-by-input=Lomakkeella
-validate-by-upload=Tiedostonlatauksella
-validate-by-uri=URL-osoitteella
-warning_label=Varoitukset
+#Last submission by Mikko Uuksulainen
+#Fri Dec 31 10:42:47 UTC 2010
+anchor_message=Suora linkki tähän viestiin
+anchor_observation=Suora linkki näihin tuloksiin
+anchor_uri=Suora linkki tähän URI-osoitteeseen
+column_token=Sarake\:
+context_token=Konteksti\:
+contexts_hide=Piilota kontekstit
+contexts_show=% 1 enemmän...
+direct_link_label=Suora linkki
+direct_link_title_1=Tarkasta tämä dokumentti uudelleen validaattorin nettisivulla
+direct_link_title_2=Linkki tämän validaattorin nettisivuun
+documentation=Tietoja
+documentation_title=Tietoja tästä palvelusta ja ohjelmista
+donation_program=Validaattorin tukiohjelma
+download=Lataa
+download_title=Lataa tämän palvelun lähde
+error_label=Virheitä
+extra_options=Lisävalinnat
+feedback=Palaute
+feedback_title=Kerro meille ajatuksesi ja virheraporttisi julkisella kehitystiimin postituslistalla
+file_token=Tiedosto\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Kirjoita tähän dokumentti, jonka haluat tarkistettavaksi
+instruction-by-upload=Valitse dokumentti, jonka haluat tarkistettavaksi
+instruction-by-uri=Anna tarkastettavan dokumentin URL-osoite
+legend-by-input=Validoi lomakkeen sisältö
+legend-by-upload=Validoi ladattava tiedosto
+legend-by-uri=Validoi URL-osoite
+line_token=Rivi\:
+local_file_label=Paikallinen tiedosto\:
+location=Sijainti
+message_connect_exception=Syöttämääsi URL-osoitetta ei löydy. Tarkista osoite ja yritä uudelleen
+message_document_not_found=Määrittelemääsi dokumenttia ei löydy.
+message_empty_direct_input=Anna tarkistettava dokumentti.
+message_empty_uploaded_file=Lataamasi tiedosto on tyhjä.
+message_empty_uri=Anna URL-osoite.
+message_incomplete_language=Tämä käännös on puutteellinen. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" ei tue syötemenetelmää %2. Unicorn muokkasi pyyntöä automaattisesti, mutta tämän tarkistuksen tulokset voivat olla epätarkkoja.
+message_input_changed_long=Osa HTTP-otsikkotiedoista on saattanut hävitä tai muuttua, eikä tarkistaja välttämättä kykene seuraamaan kaikkia asiakirjasi linkkejä.
+message_invalid_mime_type=Annettu mime-tyyppi (%1) on virheellinen.
+message_invalid_url_syntax=Annettu URL-osoite on virheellinen\: "%1".
+message_local_address_provided=Paikalliset IP-osoitteet on estetty Unicornin asetuksissa. Ole hyvä ja käytä julkista osoitetta.
+message_mail=Raporttia lähetetään osoitteeseen %1
+message_mail_date=Tarkistus tehty\: %1
+message_missing_email=Sähköpostiosoitetta ei ole määritelty.
+message_missing_mime_type=Asiakirjasi mime-tyyppiä ei ole määritelty.
+message_no_observation_done=Ei näytettäviä tuloksia.
+message_no_referer=Pyyntösi ei sisällä viittaajan HTTP-otsikkotietoja.
+message_no_task=Tehtävää ei määritelty. Unicorn käytti vakiotehtävää\: "%1"
+message_no_uploaded_file=Sinun täytyy lähettää tiedosto.
+message_not_found_mime_type=Asiakirjasti mime-tyyppiä ei saatu selville.
+message_nothing_to_validate=Asiakirjaa ei ole lähetetty.
+message_observer_connect_exception="%1" on saavuttamattomissa.
+message_observer_internal_error="%1" ilmoitti sisäisestä virheestä. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Pyyntö osoitteeseen "%1" tuotti HTTP-virheen <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Sivua ei löytynyt)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" ei vastannut ajoissa.
+message_response_invalid_schema="%1" käytti epäyhteensopivaa palautusmuotoa.
+message_response_validation_error="%1" palautti virheellisen vastauksen.
+message_ssl_warning=Tämän asiakirjan SSL-sertifikaatti ei ole kelvollinen. Ota huomioon, että osa validaattoreista ei ehkä tue virheellisiä SSL-sertifikaatteja ja saattavat antaa virheilmoituksia.
+message_translation=Auta <a href\="./translations%2">suomentamaan Unicorn</a>.
+message_unauthorized_access=Annettu URL-osoite vaatii kirjautumisen.
+message_unavailable_language=Unicorn ei ole saatavilla haluamallasi kielellä (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn ei ole saatavilla haluamallasi kielellä (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Tuntematon isäntä\: %1.
+message_unknown_task=Tuntematon tehtävä "%1". Unicon käytti oletustehtävää\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Asiakirjasi mime-tyyppi (%1) ei ole tämän tehtävän kanssa yhteensopiva.
+message_unsupported_protocol=Verkkopalvelu tukee ainoastaan "http\:"- ja "https\:"-osoitteita; "%1\:" Osoitteen muotoa ei tueta.
+options=Asetukset
+result_for=Tulokset kohteelle %1
+result_for_upload=Tulokset lataamallesi tiedostolle
+select-a-task=Valitse tehtävä
+simple_options=Asetukset
+stack_trace_text=Kriittinen virhe\! Alla on Unicornin tuottama pinonjäljitys. Ole hyvä, kopioi se ja <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">lähetä bugiraportti</a>, jotta voisimme korjata ongelman.
+submit=Validoi
+submit_title=Lähetä tiedosto validointia varten
+submitted_file=Lähetetty tiedosto
+task_label=Tehtävä\:
+test_fail=Dokumentti ei läpäissyt testiä\: %1
+test_ok=Dokumentti läpäisi testin\: %1
+test_undef=Tulokset testille\: %1
+translations=Käännökset
+translations_title=Auta kääntämään Unicornia
+unicorn_subtitle=Paranna webin laatua
+unicorn_title=W3C\:n yhdistetty validaattori
+uri_label=Osoite\:
+uri_title=Validoitavan sivun osoite\:
+uri_token=URL\:
+validate-by-input=Lomakkeella
+validate-by-upload=Tiedostonlatauksella
+validate-by-uri=URL-osoitteella
+warning_label=Varoitukset
diff -r d011731e4a45 -r f84c3a0a1224 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Mon Jan 10 12:09:24 2011 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/fi.tasklist.properties	Mon Jan 10 12:10:56 2011 +0100
@@ -1,50 +1,52 @@
-#Submitted by Risto Välimäki <risto.valimaki@gmail.com>
-#Mon Aug 09 12:28:00 UTC 2010
-conformance=Yleinen vaatimustenmukaisuustesti
-conformance.description=Suorittaa niin monta testiä kuin mahdollista.
-custom=Mukautettu testi
-custom.description=Voit valita suoritettavat testit
-custom.param.usermedium=CSS käyttäjän media\:
-custom.param.warning=CSS-varoitustaso\:
-feed=Syötevalidaattori
-feed.description=Tarkistaa Atom- ja RSS-syötteiden kieliasun
-full-css=CSS 1-3 -validointi
-full-css.description=Tarkistaa oikeellisuuden CSS 1, 2, 2.1 ja 3 -profiileihin nähden.
-mobileok=Mobiilitesti
-mobileok.description=Tarkistaa mobiiliyhteensopivuuden
-param.charset=Charset:
-param.doctype=Doctype:
-param.profile=CSS-profiili\:
-param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profiili
-param.profile.css1=CSS taso 1
-param.profile.css2=CSS taso 2
-param.profile.css21=CSS taso 2.1
-param.profile.css3=CSS taso 3
-param.profile.mobile=Mobiili
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG Basic
-param.profile.svgtiny=SVG Tiny
-param.profile.tv=TV-profiili
-param.tests=Testit\:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Appendix C
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Media\:
-param.usermedium.all=Kaikki (all)
-param.usermedium.aural=Ruudunlukija (aural)
-param.usermedium.braille=Braille-laite (braille)
-param.usermedium.embossed=Braille-tulostus (embossed)
-param.usermedium.handheld=Mobiililaite (handheld)
-param.usermedium.presentation=Esitys (presentation)
-param.usermedium.print=Tulostus (print)
-param.usermedium.projection=Projektori (projection)
-param.usermedium.screen=Näyttö (screen)
-param.usermedium.tty=TTY (tty)
-param.usermedium.tv=TV (tv)
-param.warning=Varoitukset\:
-param.warning.0=Kaikkein tärkeimmät
-param.warning.1=Normaali raportointi
-param.warning.2=Kaikki
-param.warning.no=Ei varoituksia
+#Last submission by Mikko Uuksulainen
+#Fri Dec 31 10:42:47 UTC 2010
+conformance=Yleinen vaatimustenmukaisuustesti
+conformance.description=Suorittaa niin monta testiä kuin mahdollista.
+custom=Mukautettu testi
+custom.description=Voit valita suoritettavat testit
+custom.param.usermedium=CSS käyttäjän media\:
+custom.param.warning=CSS-varoitustaso\:
+feed=Syötevalidaattori
+feed.description=Tarkistaa Atom- ja RSS-syötteiden kieliasun
+full-css=CSS 1-3 -validointi
+full-css.description=Tarkistaa oikeellisuuden CSS 1, 2, 2.1 ja 3 -profiileihin nähden.
+mobileok=Mobiilitesti
+mobileok.description=Tarkistaa mobiiliyhteensopivuuden
+param.charset=Charset\:
+param.doctype=Doctype\:
+param.profile=CSS-profiili\:
+param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profiili
+param.profile.css1=CSS taso 1
+param.profile.css2=CSS taso 2
+param.profile.css21=CSS taso 2.1
+param.profile.css3=CSS taso 3
+param.profile.mobile=Mobiili
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=TV-profiili
+param.tests=Testit\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Appendix C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Media\:
+param.usermedium.all=Kaikki (all)
+param.usermedium.aural=Ruudunlukija (aural)
+param.usermedium.braille=Braille-laite (braille)
+param.usermedium.embossed=Braille-tulostus (embossed)
+param.usermedium.handheld=Mobiililaite (handheld)
+param.usermedium.presentation=Esitys (presentation)
+param.usermedium.print=Tulostus (print)
+param.usermedium.projection=Projektori (projection)
+param.usermedium.screen=Näyttö (screen)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Varoitukset\:
+param.warning.0=Kaikkein tärkeimmät
+param.warning.1=Normaali raportointi
+param.warning.2=Kaikki
+param.warning.no=Ei varoituksia
+test=Testaa
+test.description=Tämän toiminnon avulla kehittäjät voivat testata Unicornin tulostetta. Lähetä Unicornin vastaustiedosto ja tarkastele tuloksia.
Received on Monday, 10 January 2011 11:12:33 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC