W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > January 2011

unicorn commit: Translation in Lithuanian submitted by Mantas Povilaitis

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 10 Jan 2011 11:12:31 +0000
Message-Id: <E1PcFfr-0002nV-23@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1597:c5bfb235b892
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Jan 10 12:11:48 2011 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties
description:
Translation in Lithuanian submitted by Mantas Povilaitis


diff -r 26a661c00ddd -r c5bfb235b892 WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties	Mon Jan 10 12:11:35 2011 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/lt.properties	Mon Jan 10 12:11:48 2011 +0100
@@ -1,63 +1,65 @@
-#Submitted by le_paf
-#Mon Aug 23 10:58:08 UTC 2010
-anchor_message=Tiesioginė nuoroda į šią žinutę
-anchor_observation=Tiesioginė nuoroda į šiuos rezultatus
-anchor_uri=Tiesioginė nuoroda į šį URI
-column_token=Stulpelis\:
-context_token=Kontekstas\:
-contexts_show=%1 daugiau...
-direct_link_label=Tiesioginė nuoroda
-direct_link_title_2=Nuoroda į validatoriaus internetinį puslapį
-documentation=Dokumentacija
-donation_program=Validatoriaus Rėmimo Programa
-download=Parsisiųsti
-error_label=Klaidos
-extra_options=Išplėstiniai nustatymai
-feedback=Atsiliepimai
-file_token=Failas\:
-info_label=Informacija
-instruction-by-input=Įveskite dokumentą, kurį norite tikrinti
-instruction-by-upload=Pasirinkite dokumentą, kurį norite tikrinti
-instruction-by-uri=Įveskite dokumento, kurį norite tikrinti, URI
-legend-by-input=Validuoti įvestą
-legend-by-upload=Validuoti įkeltą
-legend-by-uri=Validuoti iš URI
-line_token=Eilutė\:
-local_file_label=Vietinis failas\:
-location=Vieta
-message_connect_exception=Įvestas URI neatrodo pasiekiamas. Patikrinkite ir pamėginkite dar kartą.
-message_document_not_found=Nurodytas dokumentas neegzistuoja.
-message_empty_direct_input=Turite įvesti dokumentą.
-message_empty_uploaded_file=Įkeltas failas tuščias.
-message_empty_uri=Turi įvesti URI.
-message_incomplete_language=Šis vertimas nebaigtas. ${message_translation}
-message_invalid_url_syntax=Nurodytas URI yra netinkamas\: "%1".
-message_mail=Ataskata išsiųsta\: %1.
-message_missing_email=Neįvestas elektroninio pašto adresas.
-message_no_uploaded_file=Turite įkelti failą.
-message_nothing_to_validate=Dokumentas nebuvo pateiktas.
-message_observer_connect_exception="%1" napasiekiamas.
-message_observer_read_timeout="%1" nagrąžino atsakymo per numatytą laiką.
-message_response_invalid_schema="%1" panaudojo netinkamą formatą atsakymui.
-message_response_validation_error="%1" grąžino netinkamą astakymą.
-message_translation=Padėkite mums <a href\="./translations%2">išversti Unicorn</a> į jūsų kalbą.
-message_unauthorized_access=Nurodytas URI reikalauja autentifikacijos.
-result_for=Rezultatai %1
-select-a-task=Pasirinkite užduotį
-simple_options=Pasirinkimai
-submit=Tikrinti
-submitted_file=Pateiktas dokumentas
-task_label=Užduotis\:
-test_fail=Šis dokumentas atitinka testą\: %1
-test_ok=Šis dokumentas neatitinka testo\: %1
-test_undef=Rezultatai testui\: %1
-translations=Vertimai
-translations_title=Padėkite mums išversti Unicorn
-unicorn_subtitle=Pagerinkite interneto kokybę
-unicorn_title=W3C unifikuotas validatorius
-uri_label=Adresas\:
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Pagal įvestą
-validate-by-upload=Pagal įkeltą
-validate-by-uri=Pagal URI
-warning_label=Perspėjimai
+#Last submission by Mantas Povilaitis
+#Sun Jan 02 11:52:36 UTC 2011
+anchor_message=Tiesioginė nuoroda į šią žinutę
+anchor_observation=Tiesioginė nuoroda į šiuos rezultatus
+anchor_uri=Tiesioginė nuoroda į šį URI
+column_token=Stulpelis\:
+context_token=Kontekstas\:
+contexts_hide=Paslėpti kontekstą
+contexts_show=%1 daugiau...
+direct_link_label=Tiesioginė nuoroda
+direct_link_title_2=Nuoroda į validatoriaus internetinį puslapį
+documentation=Dokumentacija
+donation_program=Validatoriaus Rėmimo Programa
+download=Parsisiųsti
+error_label=Klaidos
+extra_options=Išplėstiniai nustatymai
+feedback=Atsiliepimai
+file_token=Failas\:
+info_label=Informacija
+instruction-by-input=Įveskite dokumentą, kurį norite tikrinti
+instruction-by-upload=Pasirinkite dokumentą, kurį norite tikrinti
+instruction-by-uri=Įveskite dokumento, kurį norite tikrinti, URI
+legend-by-input=Validuoti įvestą
+legend-by-upload=Validuoti įkeltą
+legend-by-uri=Validuoti iš URI
+line_token=Eilutė\:
+local_file_label=Vietinis failas\:
+location=Vieta
+message_connect_exception=Įvestas URI neatrodo pasiekiamas. Patikrinkite ir pamėginkite dar kartą.
+message_document_not_found=Nurodytas dokumentas neegzistuoja.
+message_empty_direct_input=Turite įvesti dokumentą.
+message_empty_uploaded_file=Įkeltas failas tuščias.
+message_empty_uri=Turi įvesti URI.
+message_incomplete_language=Šis vertimas nebaigtas. ${message_translation}
+message_invalid_url_syntax=Nurodytas URI yra netinkamas\: "%1".
+message_mail=Ataskata išsiųsta\: %1.
+message_missing_email=Neįvestas elektroninio pašto adresas.
+message_no_uploaded_file=Turite įkelti failą.
+message_nothing_to_validate=Dokumentas nebuvo pateiktas.
+message_observer_connect_exception="%1" napasiekiamas.
+message_observer_read_timeout="%1" negrąžino atsakymo per numatytą laiką.
+message_response_invalid_schema="%1" panaudojo netinkamą formatą atsakymui.
+message_response_validation_error="%1" grąžino netinkamą astakymą.
+message_translation=Padėkite mums <a href\="./translations%2">išversti Unicorn</a> į jūsų kalbą.
+message_unauthorized_access=Nurodytas URI reikalauja autentifikacijos.
+options=Nustatymai
+result_for=Rezultatai %1
+select-a-task=Pasirinkite užduotį
+simple_options=Pasirinkimai
+submit=Tikrinti
+submitted_file=Pateiktas dokumentas
+task_label=Užduotis\:
+test_fail=Šis dokumentas neatitinka testo\: %1
+test_ok=Šis dokumentas atitinka testą\: %1
+test_undef=Rezultatai testui\: %1
+translations=Vertimai
+translations_title=Padėkite mums išversti Unicorn
+unicorn_subtitle=Pagerinkite interneto kokybę
+unicorn_title=W3C unifikuotas validatorius
+uri_label=Adresas\:
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Pagal įvestą
+validate-by-upload=Pagal įkeltą
+validate-by-uri=Pagal URI
+warning_label=Perspėjimai
Received on Monday, 10 January 2011 11:12:33 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC