W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > January 2011

unicorn commit: Translation in Slovenian submitted by Domen

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 10 Jan 2011 11:12:30 +0000
Message-Id: <E1PcFfq-0002n1-Hf@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1594:d011731e4a45
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Jan 10 12:09:24 2011 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties
description:
Translation in Slovenian submitted by Domen


diff -r 1fc5058c3482 -r d011731e4a45 WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties	Mon Jan 10 11:48:03 2011 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties	Mon Jan 10 12:09:24 2011 +0100
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Domen
-#Fri Sep 17 22:07:55 UTC 2010
-anchor_message=Neposredna povezava do sporočila
-anchor_observation=Neposredna povezava do rezultatov
-anchor_uri=Neposredna povezava do URI
-column_token=Stolpec\:
-context_token=Sobesedilo\:
-contexts_hide=Skrij sobesedilo
-contexts_show=%1 več ...
-direct_link_label=Neposredna povezava
-direct_link_title_1=Ponovno preveri dokument na spletni strani preverjalnika
-direct_link_title_2=Povezava do te spletne strani preverjalnika
-documentation=Dokumentacija
-documentation_title=Dokumentacija o storitvi in programju na katerem teče
-donation_program=Program prispevkov preverjalnika
-download=Prenesi
-download_title=Prenesi izvorno kodo storitve
-error_label=Napake
-extra_options=Napredne možnosti
-feedback=Povratne informacije
-feedback_title=Pošljite nam vaše misli in poročila o hroščih na javni poštni seznam razvijalcev
-file_token=Datoteka\:
-info_label=Informacije
-instruction-by-input=Vnesite dokument, ki ga želite oddati v pregled
-instruction-by-upload=Izberite dokument, ki ga želite oddati v pregled
-instruction-by-uri=Vnesite URI dokumenta, ki ga želite oddati v pregled
-legend-by-input=Preverjanje z neposrednim vnosom
-legend-by-upload=Preverjanje z nalaganjem datoteke
-legend-by-uri=Preverjanje z URI
-line_token=Vrstica\:
-local_file_label=Lokalna datoteka\:
-location=Lokacija
-message_connect_exception=Kaže, da navedenega URI ni mogoče doseči. Preverite ga in poskusite znova.
-message_document_not_found=Naveden dokument ne obstaja.
-message_empty_direct_input=Vnesti morate dokument za preverjanje.
-message_empty_uploaded_file=Naložena datoteka je prazna.
-message_empty_uri=Vnesti morate URI za preverjanje.
-message_incomplete_language=Prevod je nepopoln. ${message_translation}
-message_input_changed=»%1« ne podpira načina vnosa %2. Unicorn je samodejno prilagodil zahtevo, vendar so lahko rezultati preverjalnika netočni.
-message_input_changed_long=Nekatere glave HTTP so se morda izgubile ali se spremenile in zato preverjalnik morda ni mogel slediti povezavam v vašem dokumentu.
-message_invalid_mime_type=Navedena vrsta mime (%1) je neveljavna.
-message_invalid_url_syntax=Naveden URI ni veljaven\: »%1«.
-message_local_address_provided=Lokalni IP-naslovi so prepovedani s konfiguracijo Unicorna. Prosimo, uporabite javni naslov.
-message_mail=Poročilo je bilo poslano na\: %1.
-message_mail_date=Preverjanje je izvedlo %1.
-message_missing_email=E-poštni naslov ni naveden.
-message_missing_mime_type=Vrsta mime vašega dokumenta ni navedena.
-message_no_observation_done=Ni rezultatov za prikaz.
-message_no_referer=Vaša zahteva nima glave HTTP Referer.
-message_no_task=Opravilo ni navedeno. Unicorn je uporabil svoje privzeto opravilo\: »%1«.
-message_no_uploaded_file=Naložiti morate datoteko.
-message_not_found_mime_type=Vrste mime vašega dokumenta ni bilo mogoče uganiti.
-message_nothing_to_validate=Oddan ni bil noben dokument.
-message_observer_connect_exception=»%1« ni moč doseči.
-message_observer_internal_error=»%1« je javil notranjo napako. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Izid zahteve »%1« je bil <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">napaka HTTP 404 (Not Found)</a>.
-message_observer_read_timeout=»%1« ni odgovoril v času.
-message_response_invalid_schema=»%1« je uporabil nepodprto obliko odgovora.
-message_response_validation_error=»%1« je vrnil neveljaven odgovor.
-message_ssl_warning=Potrdilo SSL dokumenta ni veljavno. Pomnite, da nekateri preverjalniki morda ne podpirajo neveljavnih potrdil SSL in bodo poročali napake.
-message_translation=Pomagajte nam <a href\="./translations%2">prevesti Unicorn</a> v vaš domač jezik.
-message_unauthorized_access=Naveden URI potrebuje avtentifikacijo.
-message_unavailable_language=Unicorn ni na voljo v vašem prednostnem jeziku (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn ni na voljo v jeziku, ki ste ga zahtevali (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Neznan gostitelj\: %1.
-message_unknown_task=Neznano opravilo »%1«. Unicorn je uporabil svoje privzeto opravilo\: »%2«.
-message_unsupported_mime_type=Vrsta mime vašega dokumenta (%1) pri tem opravilu ni podprta.
-message_unsupported_protocol=Spletna storitev podpira samo shemi URI »http\:« in »https\:«; shema URI »%1\:« ni podprta.
-result_for=Rezultati za %1
-result_for_upload=Rezultati za oddan dokument
-select-a-task=Izberite opravilo
-simple_options=Možnosti
-stack_trace_text=Prišlo je do kritične napake. Spodaj se nahaja sled sklada iz Unicorn, prosimo, prekopirajte ga in <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">vložite poročilo o hrošču</a>, da nam pomagate razrešiti težavo.
-submit=Preveri
-submit_title=Oddan dokument
-submitted_file=Oddajte datoteko za preverjanje
-task_label=Opravilo\:
-test_fail=Dokument ni prestal preizkusa\: %1
-test_ok=Dokument je prestal preizkus\: %1
-test_undef=Rezultati preizkusa\: %1
-translations=Prevodi
-translations_title=Pomagajte nam prevesti Unicorn
-unicorn_subtitle=Izboljšajte kakovost spleta
-unicorn_title=W3C-jev enotni preverjalnik
-uri_label=Naslov\:
-uri_title=Naslov strani za preverjanje
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Z neposrednim vnosom
-validate-by-upload=Z nalaganjem datoteke
-validate-by-uri=Z URI
-warning_label=Opozorila
+#Last submission by Domen
+#Sat Jan 01 13:05:51 UTC 2011
+anchor_message=Neposredna povezava do sporočila
+anchor_observation=Neposredna povezava do rezultatov
+anchor_uri=Neposredna povezava do URI
+column_token=Stolpec\:
+context_token=Sobesedilo\:
+contexts_hide=Skrij sobesedilo
+contexts_show=%1 več ...
+direct_link_label=Neposredna povezava
+direct_link_title_1=Ponovno preveri dokument na spletni strani preverjalnika
+direct_link_title_2=Povezava do te spletne strani preverjalnika
+documentation=Dokumentacija
+documentation_title=Dokumentacija o storitvi in programju na katerem teče
+donation_program=Program prispevkov preverjalnika
+download=Prenesi
+download_title=Prenesi izvorno kodo storitve
+error_label=Napake
+extra_options=Napredne možnosti
+feedback=Povratne informacije
+feedback_title=Pošljite nam vaše misli in poročila o hroščih na javni poštni seznam razvijalcev
+file_token=Datoteka\:
+info_label=Informacije
+instruction-by-input=Vnesite dokument, ki ga želite oddati v pregled
+instruction-by-upload=Izberite dokument, ki ga želite oddati v pregled
+instruction-by-uri=Vnesite URI dokumenta, ki ga želite oddati v pregled
+legend-by-input=Preverjanje z neposrednim vnosom
+legend-by-upload=Preverjanje z nalaganjem datoteke
+legend-by-uri=Preverjanje z URI
+line_token=Vrstica\:
+local_file_label=Lokalna datoteka\:
+location=Lokacija
+message_connect_exception=Kaže, da navedenega URI ni mogoče doseči. Preverite ga in poskusite znova.
+message_document_not_found=Naveden dokument ne obstaja.
+message_empty_direct_input=Vnesti morate dokument za preverjanje.
+message_empty_uploaded_file=Naložena datoteka je prazna.
+message_empty_uri=Vnesti morate URI za preverjanje.
+message_incomplete_language=Prevod je nepopoln. ${message_translation}
+message_input_changed=»%1« ne podpira načina vnosa %2. Unicorn je samodejno prilagodil zahtevo, vendar so lahko rezultati preverjalnika netočni.
+message_input_changed_long=Nekatere glave HTTP so se morda izgubile ali se spremenile in zato preverjalnik morda ni mogel slediti povezavam v vašem dokumentu.
+message_invalid_mime_type=Navedena vrsta mime (%1) je neveljavna.
+message_invalid_url_syntax=Naveden URI ni veljaven\: »%1«.
+message_local_address_provided=Lokalni IP-naslovi so prepovedani s konfiguracijo Unicorna. Prosimo, uporabite javni naslov.
+message_mail=Poročilo je bilo poslano na\: %1.
+message_mail_date=Preverjanje je izvedlo %1.
+message_missing_email=E-poštni naslov ni naveden.
+message_missing_mime_type=Vrsta mime vašega dokumenta ni navedena.
+message_no_observation_done=Ni rezultatov za prikaz.
+message_no_referer=Vaša zahteva nima glave HTTP Referer.
+message_no_task=Opravilo ni navedeno. Unicorn je uporabil svoje privzeto opravilo\: »%1«.
+message_no_uploaded_file=Naložiti morate datoteko.
+message_not_found_mime_type=Vrste mime vašega dokumenta ni bilo mogoče uganiti.
+message_nothing_to_validate=Oddan ni bil noben dokument.
+message_observer_connect_exception=»%1« ni moč doseči.
+message_observer_internal_error=»%1« je javil notranjo napako. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Izid zahteve »%1« je bil <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">napaka HTTP 404 (Not Found)</a>.
+message_observer_read_timeout=»%1« ni odgovoril v času.
+message_response_invalid_schema=»%1« je uporabil nepodprto obliko odgovora.
+message_response_validation_error=»%1« je vrnil neveljaven odgovor.
+message_ssl_warning=Potrdilo SSL dokumenta ni veljavno. Pomnite, da nekateri preverjalniki morda ne podpirajo neveljavnih potrdil SSL in bodo poročali napake.
+message_translation=Pomagajte nam <a href\="./translations%2">prevesti Unicorn</a> v vaš domač jezik.
+message_unauthorized_access=Naveden URI potrebuje avtentifikacijo.
+message_unavailable_language=Unicorn ni na voljo v vašem prednostnem jeziku (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn ni na voljo v jeziku, ki ste ga zahtevali (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Neznan gostitelj\: %1.
+message_unknown_task=Neznano opravilo »%1«. Unicorn je uporabil svoje privzeto opravilo\: »%2«.
+message_unsupported_mime_type=Vrsta mime vašega dokumenta (%1) pri tem opravilu ni podprta.
+message_unsupported_protocol=Spletna storitev podpira samo shemi URI »http\:« in »https\:«; shema URI »%1\:« ni podprta.
+options=Možnosti
+result_for=Rezultati za %1
+result_for_upload=Rezultati za oddan dokument
+select-a-task=Izberite opravilo
+simple_options=Možnosti
+stack_trace_text=Prišlo je do kritične napake. Spodaj se nahaja sled sklada iz Unicorn, prosimo, prekopirajte ga in <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">vložite poročilo o hrošču</a>, da nam pomagate razrešiti težavo.
+submit=Preveri
+submit_title=Oddan dokument
+submitted_file=Oddajte datoteko za preverjanje
+task_label=Opravilo\:
+test_fail=Dokument ni prestal preizkusa\: %1
+test_ok=Dokument je prestal preizkus\: %1
+test_undef=Rezultati preizkusa\: %1
+translations=Prevodi
+translations_title=Pomagajte nam prevesti Unicorn
+unicorn_subtitle=Izboljšajte kakovost spleta
+unicorn_title=W3C-jev enotni preverjalnik
+uri_label=Naslov\:
+uri_title=Naslov strani za preverjanje
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Z neposrednim vnosom
+validate-by-upload=Z nalaganjem datoteke
+validate-by-uri=Z URI
+warning_label=Opozorila
diff -r 1fc5058c3482 -r d011731e4a45 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties	Mon Jan 10 11:48:03 2011 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sl.tasklist.properties	Mon Jan 10 12:09:24 2011 +0100
@@ -1,52 +1,52 @@
-#Submitted by Domen <dbc334@gmail.com>
-#Tue Jul 27 18:01:36 UTC 2010
-conformance=Splošni preizkus skladnosti
-conformance.description=Izvede vse možne preglede.
-custom=Izbirna opravila
-custom.description=Omogoča vam izbiro preizkusov za izvajanje
-custom.param.usermedium=Medij CSS uporabnika\:
-custom.param.warning=Stopnja opozoril CSS\:
-feed=Preverjalnik virov
-feed.description=Preveri skladnjo virov Atom ali RSS
-full-css=Preverjalnik različic CSS
-full-css.description=Preveri veljavnost v skladu z različicami CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 in CSS 3
-mobileok=Preverjalnik MobileOK
-mobileok.description=Preveri prijaznost za mobilne naprave
-param.charset=Charset:
-param.doctype=Doctype:
-param.profile=Različica CSS\:
-param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
-param.profile.css1=CSS stopnje 1
-param.profile.css2=CSS stopnje 2
-param.profile.css21=CSS stopnje 2.1
-param.profile.css3=CSS stopnje 3
-param.profile.mobile=Mobilno
-param.profile.svg=SVG
-param.profile.svgbasic=SVG Basic
-param.profile.svgtiny=SVG Tiny
-param.profile.tv=Profil TV
-param.tests=Preizkusi\:
-param.tests.appc-checker=XHTML - Dodatek C
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Medij uporabnika\:
-param.usermedium.all=Vse (all)
-param.usermedium.aural=Slušno (aural)
-param.usermedium.braille=Braille (braille)
-param.usermedium.embossed=Reliefno (embossed)
-param.usermedium.handheld=Ročne naprave (handheld)
-param.usermedium.presentation=Predstavitev (presentation)
-param.usermedium.print=Tisk (print)
-param.usermedium.projection=Projeciranje (projection)
-param.usermedium.screen=Zaslon (screen)
-param.usermedium.tty=Besedilna naprava (tty)
-param.usermedium.tv=Televizija (tv)
-param.warning=Opozorila\:
-param.warning.0=Najpomembnejše
-param.warning.1=Navadno poročilo
-param.warning.2=Vse
-param.warning.no=Brez opozoril
-test=Opravilo preizkušanja
-test.description=Opravilo omogoča razvijalcem preizkusiti njihovo izhodno besedilo Unicorna. Oddajte datoteko z odgovorom Unicorna in opazujte rezultat.
+#Last submission by Domen
+#Sat Jan 01 13:05:51 UTC 2011
+conformance=Splošni preizkus skladnosti
+conformance.description=Izvede vse možne preglede.
+custom=Izbirna opravila
+custom.description=Omogoča vam izbiro preizkusov za izvajanje
+custom.param.usermedium=Medij CSS uporabnika\:
+custom.param.warning=Stopnja opozoril CSS\:
+feed=Preverjalnik virov
+feed.description=Preveri skladnjo virov Atom ali RSS
+full-css=Preverjalnik različic CSS
+full-css.description=Preveri veljavnost v skladu z različicami CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 in CSS 3
+mobileok=Preverjalnik MobileOK
+mobileok.description=Preveri prijaznost za mobilne naprave
+param.charset=Charset\:
+param.doctype=Doctype\:
+param.profile=Različica CSS\:
+param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
+param.profile.css1=CSS stopnje 1
+param.profile.css2=CSS stopnje 2
+param.profile.css21=CSS stopnje 2.1
+param.profile.css3=CSS stopnje 3
+param.profile.mobile=Mobilno
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=Profil TV
+param.tests=Preizkusi\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Dodatek C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Medij uporabnika\:
+param.usermedium.all=Vse (all)
+param.usermedium.aural=Slušno (aural)
+param.usermedium.braille=Braille (braille)
+param.usermedium.embossed=Reliefno (embossed)
+param.usermedium.handheld=Ročne naprave (handheld)
+param.usermedium.presentation=Predstavitev (presentation)
+param.usermedium.print=Tisk (print)
+param.usermedium.projection=Projeciranje (projection)
+param.usermedium.screen=Zaslon (screen)
+param.usermedium.tty=Besedilna naprava (tty)
+param.usermedium.tv=Televizor (tv)
+param.warning=Opozorila\:
+param.warning.0=Najpomembnejše
+param.warning.1=Navadno poročilo
+param.warning.2=Vse
+param.warning.no=Brez opozoril
+test=Opravilo preizkušanja
+test.description=Opravilo omogoča razvijalcem preizkusiti njihovo izhodno besedilo Unicorna. Oddajte datoteko z odgovorom Unicorna in opazujte rezultat.
Received on Monday, 10 January 2011 11:12:33 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC