W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

unicorn commit: Translation in Czech submitted by Jakub Kottnauer

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 22 Feb 2011 16:35:15 +0000
Message-Id: <E1PrvCl-0008UX-Nv@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1611:13d49db66066
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Feb 22 11:16:15 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
description:
Translation in Czech submitted by Jakub Kottnauer


diff -r a66ddf4e51f1 -r 13d49db66066 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Tue Feb 22 11:15:35 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Tue Feb 22 11:16:15 2011 -0500
@@ -1,37 +1,40 @@
-#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
-#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
-conformance=Kontola Obecné Shody
-conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
-custom=Vlastní úloha
-custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
-feed=Feed Kontrolor
-feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
-full-css=Validace CSS Profilu
-mobileok=MobileOK Ověřovač
-mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
-param.charset=Charset:
-param.doctype=Doctype:
-param.profile=CSS Profil\:
-param.profile.css1=CSS 1
-param.profile.css2=CSS 2
-param.profile.css21=CSS 2.1
-param.profile.css3=CSS 3
-param.tests=Testy\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Uživatelské médium\:
-param.usermedium.all=Vše (vše)
-param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
-param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
-param.usermedium.print=Tisk (tisk)
-param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
-param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
-param.warning=Varování\:
-param.warning.0=Nejdůležitější
-param.warning.1=Normální výpis
-param.warning.2=Vše
-param.warning.no=Bez varování
-test=Testovací úloha
-test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
+#Last submission by Jakub Kottnauer
+#Mon Feb 21 22:03:52 UTC 2011
+conformance=Kontola Obecné Shody
+conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
+custom=Vlastní úloha
+custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
+feed=Feed Kontrolor
+feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
+full-css=Validace CSS Profilu
+mobileok=MobileOK Ověřovač
+mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
+param.charset=Charset\:
+param.doctype=Doctype\:
+param.profile=CSS Profil\:
+param.profile.css1=CSS 1
+param.profile.css2=CSS 2
+param.profile.css21=CSS 2.1
+param.profile.css3=CSS 3
+param.profile.mobile=Mobilní
+param.profile.svg=SVG
+param.tests=Testy\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - Appendix C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Uživatelské médium\:
+param.usermedium.all=Vše (vše)
+param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
+param.usermedium.print=Tisk (tisk)
+param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
+param.warning=Varování\:
+param.warning.0=Nejdůležitější
+param.warning.1=Normální výpis
+param.warning.2=Vše
+param.warning.no=Bez varování
+test=Testovací úloha
+test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
Received on Tuesday, 22 February 2011 16:35:21 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC