W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

unicorn commit: Translation in Czech submitted by Jakub Kottnauer + removed conflicting

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 22 Feb 2011 16:35:15 +0000
Message-Id: <E1PrvCl-0008UD-Cx@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1609:f57b1624231a
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Feb 22 11:08:55 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
description:
Translation in Czech submitted by Jakub Kottnauer + removed conflicting


diff -r 385c77d04b5c -r f57b1624231a WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 11:05:21 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 11:08:55 2011 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Last submission by Jan
-#Mon Feb 21 22:09:20 UTC 2011
+#Last submission by Jakub Kottnauer
+#Mon Feb 21 22:03:52 UTC 2011
 anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
 anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
 anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
@@ -41,16 +41,12 @@
 message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicorn-u. Prosím, použijte veřejnou adresu.
 message_mail=Zpráva se odesílá na\: %1.
 message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
-message_missing_mime_type=Není specifikován MIME typ zadaného dokumentu.
 message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
 message_no_referer=Váš požadavek nemá HTTP hlavičku Odesilatele.
 message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
 message_no_uploaded_file=Musíte nahrát soubor
-message_not_found_mime_type=Nepodařilo se určit MIME typ zadaného dokumentu.
 message_nothing_to_validate=Dokument nezaslán.
 message_observer_connect_exception="%1" je nedostupný.
-message_observer_internal_error="%1" je příčinou interní chyby. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Požadavek na "%1" vrátil <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP chybu 404 (Nenalezeno)</a>.
 message_unknown_host=Neznámý hostitel\: %1.
 result_for=Výsledky pro %1
 result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
Received on Tuesday, 22 February 2011 16:35:18 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC