W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

unicorn commit: Translation in Czech submitted by Pavel Franc + removed conflicting

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 22 Feb 2011 16:35:15 +0000
Message-Id: <E1PrvCl-0008UN-IF@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1610:a66ddf4e51f1
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Feb 22 11:15:35 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
description:
Translation in Czech submitted by Pavel Franc + removed conflicting


diff -r f57b1624231a -r a66ddf4e51f1 WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 11:08:55 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 11:15:35 2011 -0500
@@ -1,20 +1,20 @@
-#Last submission by Jakub Kottnauer
-#Mon Feb 21 22:03:52 UTC 2011
+#Last submission by Pavel Franc
+#Mon Feb 21 23:11:01 UTC 2011
 anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
 anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
 anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
 column_token=Sloupec\:
 context_token=Kontext\:
-contexts_hide=Skrýt kontexty
-contexts_show=%1 navíc...
+contexts_hide=Skrýt kontext
+contexts_show=%1 více...
 direct_link_label=Přímý odkaz
 direct_link_title_1=Překontrolovat tento dokument na stránkách validátoru
 direct_link_title_2=Odkaz na stránku tohoto validátoru
 documentation=Dokumentace
 documentation_title=Dokumentace k této službě a jejímu software
-donation_program=Dotační Program Validátoru
-download=Stažení
-download_title=Stáhnout zdroj této služby
+donation_program=Dotační program validátoru 
+download=Stáhnout 
+download_title=Stáhnout zdrojový kód této služby
 error_label=Chyby
 extra_options=Rozšířené možnosti
 feedback=Feedback
@@ -29,29 +29,46 @@
 legend-by-uri=Zkontrolovat z URI
 line_token=Řádek\:
 local_file_label=Místní soubor\:
-location=Lokace
+location=Umístění
 message_connect_exception=Zadaná URI je zřejmě nedostupná. Ověřte URI a zkuste to znovu.
 message_document_not_found=Specifikovaný dokument neexistuje.
 message_empty_direct_input=Ke kontrole musíte zadat dokument.
 message_empty_uploaded_file=Nahraný soubor je prázdný.
 message_empty_uri=Pro kontrolu musíte vložit URI
 message_incomplete_language=Překlad je nekompletní. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nepodporuje vstupní metodu %2. Unicorn automaticky přizpůsobil požadavek, ale výsledky této kontroly mohou být nepřesné.
+message_input_changed_long=Některé hlavičky HTTP se mohli ztratit nebo změnit, a tak validátor nemusí být schopen následovat odkazy obsažené v dokumentu.
 message_invalid_mime_type=Nevhodný mime-type (%1).
 message_invalid_url_syntax=Zadaná URI je neplatná\: "%1".
-message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicorn-u. Prosím, použijte veřejnou adresu.
-message_mail=Zpráva se odesílá na\: %1.
+message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicornu. Použijte prosím svoji veřejnou adresu.
+message_mail=Odesílání zprávy na na\: %1.
+message_mail_date=Kontrola spustila %1.
 message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
 message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
-message_no_referer=Váš požadavek nemá HTTP hlavičku Odesilatele.
+message_no_referer=Váš požadavek neobsahuje HTTP hlavičku Referer.
 message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
 message_no_uploaded_file=Musíte nahrát soubor
 message_nothing_to_validate=Dokument nezaslán.
 message_observer_connect_exception="%1" je nedostupný.
+message_observer_internal_error="%1" skončila s interní chybou. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Požadavek "%1" skončil s <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">chybou HTTP 404 (Nenalezeno)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" nevrátila odpověď včas.
+message_response_invalid_schema="%1" použila nepodporovaný formát odpovědi.
+message_response_validation_error="%1" vrátila neplatnou odpověď.
+message_ssl_warning=Certifikát SSL tohoto dokumentu není platný. Některé kontroly nemusí podporovat neplatné certifikáty SSL a mohou hlásit chyby
+message_translation=Pomozte nám <a href\="./translations%2">přeložit Unicorn</a> do vašeho jazyka.
+message_unauthorized_access=Zadaná URI vyžaduje autentizaci.
+message_unavailable_language=Unicorn není dostupný ve vámi upřednostňovaném jazyce (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn není dostupný ve vámi požadovaném jazyce (%1). ${message_translation}
 message_unknown_host=Neznámý hostitel\: %1.
+message_unknown_task=Neznámá úloha "%1". Unicorn použije výchozí úlohu\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-type dokumentu (%1) není podporován touto úlohou.
+message_unsupported_protocol=Online kontrola podporuje pouze schémata "http\:" a "https\:". Schéma "%1\:" není podporováno.
 result_for=Výsledky pro %1
 result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
 select-a-task=Zvolte úlohu
 simple_options=Možnosti
+stack_trace_text=Nastala kritická chyba.Níže následuje ladící výpis Unicornu. Zašlete nám prosím jeho kopii v <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">hlášení o chybě</a>, což nám pomůže tuto chybu opravit.
 submit=Ověřit
 submit_title=Zašlete soubor k ověření
 submitted_file=Zaslaný dokument\:
@@ -61,12 +78,12 @@
 test_undef=Výsledky testu\: %1
 translations=Překlady
 translations_title=Pomozte nám přeložit Unicorn
-unicorn_subtitle=Zlepšete kvalitu sítě
-unicorn_title=Unifikovaný Validátor W3C
+unicorn_subtitle=Zlepšete kvalitu webu
+unicorn_title=Jednotný validátor W3C
 uri_label=Adresa\:
 uri_title=Adresa stránky ke kontrole\:
 uri_token=URI\:
-validate-by-input=Pomocí Přímého Vstupu
+validate-by-input=Pomocí přímého vstupu
 validate-by-upload=Nahráním souboru
 validate-by-uri=Pomocí URI
 warning_label=Varování
Received on Tuesday, 22 February 2011 16:35:20 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC