W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2011

unicorn commit: Translation in Czech submitted by Pavel Franc

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 22 Feb 2011 16:35:14 +0000
Message-Id: <E1PrvCk-0008TF-BX@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1603:748b2bba7b1a
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Feb 22 10:57:07 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
description:
Translation in Czech submitted by Pavel Franc


diff -r a9368ed56711 -r 748b2bba7b1a WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 10:22:29 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/cs.properties	Tue Feb 22 10:57:07 2011 -0500
@@ -1,72 +1,92 @@
-#Submitted by Petr Tomasek
-#Fri Aug 06 16:44:00 UTC 2010
-anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
-anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
-anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
-column_token=Sloupec\:
-context_token=Kontext\:
-contexts_hide=Skrýt kontexty
-contexts_show=%1 navíc...
-direct_link_label=Přímý odkaz
-direct_link_title_1=Překontrolovat tento dokument na stránkách validátoru
-direct_link_title_2=Odkaz na stránku tohoto validátoru
-documentation=Dokumentace
-documentation_title=Dokumentace k této službě a jejímu software
-donation_program=Dotační Program Validátoru
-download=Stažení
-download_title=Stáhnout zdroj této služby
-error_label=Chyby
-extra_options=Rozšířené možnosti
-feedback=Feedback
-feedback_title=Vaše nápady a objevené chyby zasílejte na veřejné fórum pro vývojáře
-file_token=Soubor\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Vložte dokument ke kontrole
-instruction-by-upload=Zvolte dokument ke kontrole
-instruction-by-uri=Vložte URI dokumentu ke kontrole
-legend-by-input=Zkontrolovat z přímého vstupu
-legend-by-upload=Zkontrolovat z nahraného souboru
-legend-by-uri=Zkontrolovat z URI
-line_token=Řádek\:
-local_file_label=Místní soubor\:
-location=Lokace
-message_connect_exception=Zadaná URI je zřejmě nedostupná. Ověřte URI a zkuste to znovu.
-message_document_not_found=Specifikovaný dokument neexistuje.
-message_empty_direct_input=Ke kontrole musíte zadat dokument.
-message_empty_uploaded_file=Nahraný soubor je prázdný.
-message_empty_uri=Pro kontrolu musíte vložit URI
-message_incomplete_language=Překlad je nekompletní. ${message_translation}
-message_invalid_mime_type=Nevhodný mime-type (%1).
-message_invalid_url_syntax=Zadaná URI je neplatná\: "%1".
-message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicorn-u. Prosím, použijte veřejnou adresu.
-message_mail=Zpráva se odesílá na\: %1.
-message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
-message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
-message_no_referer=Váš požadavek nemá HTTP hlavičku Odesilatele.
-message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
-message_no_uploaded_file=Musíte nahrát soubor
-message_nothing_to_validate=Dokument nezaslán.
-message_observer_connect_exception="%1" je nedostupný.
-message_unknown_host=Neznámý hostitel\: %1.
-result_for=Výsledky pro %1
-result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
-select-a-task=Zvolte úlohu
-simple_options=Možnosti
-submit=Ověřit
-submit_title=Zašlete soubor k ověření
-submitted_file=Zaslaný dokument\:
-task_label=Úloha\:
-test_fail=Tento dokument NEPROŠEL testem\: %1
-test_ok=Tento dokument PROŠEL testem\: %1
-test_undef=Výsledky testu\: %1
-translations=Překlady
-translations_title=Pomozte nám přeložit Unicorn
-unicorn_subtitle=Zlepšete kvalitu sítě
-unicorn_title=Unifikovaný Validátor W3C
-uri_label=Adresa\:
-uri_title=Adresa stránky ke kontrole\:
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Pomocí Přímého Vstupu
-validate-by-upload=Nahráním souboru
-validate-by-uri=Pomocí URI
-warning_label=Varování
+#Last submission by Pavel Franc
+#Mon Feb 21 23:11:01 UTC 2011
+anchor_message=Přímý odkaz k této zprávě
+anchor_observation=Přímý odkaz k těmto výsledkům
+anchor_uri=Přímý odkaz k této URI adrese
+column_token=Sloupec\:
+context_token=Kontext\:
+contexts_hide=Skrýt kontext
+contexts_show=%1 více...
+direct_link_label=Přímý odkaz
+direct_link_title_1=Překontrolovat tento dokument na stránkách validátoru
+direct_link_title_2=Odkaz na stránku tohoto validátoru
+documentation=Dokumentace
+documentation_title=Dokumentace k této službě a jejímu software
+donation_program=Dotační program validátoru 
+download=Stáhnout 
+download_title=Stáhnout zdrojový kód této služby
+error_label=Chyby
+extra_options=Rozšířené možnosti
+feedback=Feedback
+feedback_title=Vaše nápady a objevené chyby zasílejte na veřejné fórum pro vývojáře
+file_token=Soubor\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Vložte dokument ke kontrole
+instruction-by-upload=Zvolte dokument ke kontrole
+instruction-by-uri=Vložte URI dokumentu ke kontrole
+legend-by-input=Zkontrolovat z přímého vstupu
+legend-by-upload=Zkontrolovat z nahraného souboru
+legend-by-uri=Zkontrolovat z URI
+line_token=Řádek\:
+local_file_label=Místní soubor\:
+location=Umístění
+message_connect_exception=Zadaná URI je zřejmě nedostupná. Ověřte URI a zkuste to znovu.
+message_document_not_found=Specifikovaný dokument neexistuje.
+message_empty_direct_input=Ke kontrole musíte zadat dokument.
+message_empty_uploaded_file=Nahraný soubor je prázdný.
+message_empty_uri=Pro kontrolu musíte vložit URI
+message_incomplete_language=Překlad je nekompletní. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nepodporuje vstupní metodu %2. Unicorn automaticky přizpůsobil požadavek, ale výsledky této kontroly mohou být nepřesné.
+message_input_changed_long=Některé hlavičky HTTP se mohli ztratit nebo změnit, a tak validátor nemusí být schopen následovat odkazy obsažené v dokumentu.
+message_invalid_mime_type=Nevhodný mime-type (%1).
+message_invalid_url_syntax=Zadaná URI je neplatná\: "%1".
+message_local_address_provided=Místní IP adresy jsou zakázány konfigurací Unicornu. Použijte prosím svoji veřejnou adresu.
+message_mail=Odesílání zprávy na na\: %1.
+message_mail_date=Kontrola spustila %1.
+message_missing_email=E-mailová adresa nespecifikována.
+message_missing_mime_type=Mime-type dokumentu není určen.
+message_no_observation_done=Žádný výsledek k zobrazení.
+message_no_referer=Váš požadavek neobsahuje HTTP hlavičku Referer.
+message_no_task=Úloha nespecifikována. Unicorn použil výchozí úlohu\: %1.
+message_no_uploaded_file=Musíte nahrát soubor
+message_not_found_mime_type=Nepodařilo se určit mime-type dokumentu.
+message_nothing_to_validate=Dokument nezaslán.
+message_observer_connect_exception="%1" je nedostupný.
+message_observer_internal_error="%1" skončila s interní chybou. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Požadavek "%1" skončil s <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">chybou HTTP 404 (Nenalezeno)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" nevrátila odpověď včas.
+message_response_invalid_schema="%1" použila nepodporovaný formát odpovědi.
+message_response_validation_error="%1" vrátila neplatnou odpověď.
+message_ssl_warning=Certifikát SSL tohoto dokumentu není platný. Některé kontroly nemusí podporovat neplatné certifikáty SSL a mohou hlásit chyby
+message_translation=Pomozte nám <a href\="./translations%2">přeložit Unicorn</a> do vašeho jazyka.
+message_unauthorized_access=Zadaná URI vyžaduje autentizaci.
+message_unavailable_language=Unicorn není dostupný ve vámi upřednostňovaném jazyce (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn není dostupný ve vámi požadovaném jazyce (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Neznámý hostitel\: %1.
+message_unknown_task=Neznámá úloha "%1". Unicorn použije výchozí úlohu\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-type dokumentu (%1) není podporován touto úlohou.
+message_unsupported_protocol=Online kontrola podporuje pouze schémata "http\:" a "https\:". Schéma "%1\:" není podporováno.
+options=Možnosti
+result_for=Výsledky pro %1
+result_for_upload=Výsledku vámi vloženého dokumentu
+select-a-task=Zvolte úlohu
+simple_options=Možnosti
+stack_trace_text=Nastala kritická chyba.Níže následuje ladící výpis Unicornu. Zašlete nám prosím jeho kopii v <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">hlášení o chybě</a>, což nám pomůže tuto chybu opravit.
+submit=Ověřit
+submit_title=Zašlete soubor k ověření
+submitted_file=Zaslaný dokument\:
+task_label=Úloha\:
+test_fail=Tento dokument NEPROŠEL testem\: %1
+test_ok=Tento dokument PROŠEL testem\: %1
+test_undef=Výsledky testu\: %1
+translations=Překlady
+translations_title=Pomozte nám přeložit Unicorn
+unicorn_subtitle=Zlepšete kvalitu webu
+unicorn_title=Jednotný validátor W3C
+uri_label=Adresa\:
+uri_title=Adresa stránky ke kontrole\:
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Pomocí přímého vstupu
+validate-by-upload=Nahráním souboru
+validate-by-uri=Pomocí URI
+warning_label=Varování
diff -r a9368ed56711 -r 748b2bba7b1a WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Tue Feb 22 10:22:29 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/cs.tasklist.properties	Tue Feb 22 10:57:07 2011 -0500
@@ -1,37 +1,52 @@
-#Submitted by Petr Vacek <pvmask@gmail.com>
-#Sat Jul 31 00:19:48 UTC 2010
-conformance=Kontola Obecné Shody
-conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
-custom=Vlastní úloha
-custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
-feed=Feed Kontrolor
-feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
-full-css=Validace CSS Profilu
-mobileok=MobileOK Ověřovač
-mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
-param.charset=Charset:
-param.doctype=Doctype:
-param.profile=CSS Profil\:
-param.profile.css1=CSS 1
-param.profile.css2=CSS 2
-param.profile.css21=CSS 2.1
-param.profile.css3=CSS 3
-param.tests=Testy\:
-param.tests.css-validator=CSS
-param.tests.feed=RSS/Atom
-param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.tests.mobileok=Mobile OK
-param.usermedium=Uživatelské médium\:
-param.usermedium.all=Vše (vše)
-param.usermedium.handheld=Handheld (handheld)
-param.usermedium.presentation=Prezentace (prezentace)
-param.usermedium.print=Tisk (tisk)
-param.usermedium.projection=Projekce (Projekce)
-param.usermedium.screen=Obrazovka (obrazovka)
-param.warning=Varování\:
-param.warning.0=Nejdůležitější
-param.warning.1=Normální výpis
-param.warning.2=Vše
-param.warning.no=Bez varování
-test=Testovací úloha
-test.description=Tato úloha vývojářům umožňuje otestovat výstup z jejich Unicorn. Odešlete soubor Unicorn odezvy a sledujte výsledek.
+#Last submission by Pavel Franc
+#Mon Feb 21 23:11:01 UTC 2011
+conformance=Kontola obecné shody
+conformance.description=Provede tolik kontrol, kolik je možné.
+custom=Vlastní úloha
+custom.description=Umožní zvolit, které jaké kontroly provést
+custom.param.usermedium=Uživatelské médium CSS
+custom.param.warning=Úroveň varování CSS
+feed=Kontrola správnosti kanálu
+feed.description=Zkontroluje syntaxi Atom nebo RSS
+full-css=Kontrola správnosti CSS
+full-css.description=Kontroluje správnost vzhledem k profilům CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 a CSS 3 
+mobileok=Kontrola dle MobileOK
+mobileok.description=Zkontroluje kompatibilitu s mobilními zařízeními
+param.charset=Znaková sada
+param.doctype=Doctype\:
+param.profile=Profil CSS\:
+param.profile.atsc-tv=Profil ATSC TV
+param.profile.css1=CSS 1
+param.profile.css2=CSS 2
+param.profile.css21=CSS 2.1
+param.profile.css3=CSS 3
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=Profil TV
+param.tests=Testy\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - dodatek C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Uživatelské médium\:
+param.usermedium.all=Vše (vše)
+param.usermedium.aural=Zvukový výstup (aural)
+param.usermedium.braille=Čtečky braillova písma (braille)
+param.usermedium.embossed=Tiskárny braillova písma (embossed)
+param.usermedium.handheld=Přiruční počítač (handheld)
+param.usermedium.presentation=Prezentace (presentation)
+param.usermedium.print=Tisk (print)
+param.usermedium.projection=Projekce (projection)
+param.usermedium.screen=Obrazovka (screen)
+param.usermedium.tty=Terminály (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Varování\:
+param.warning.0=Nejdůležitější
+param.warning.1=Normální výpis
+param.warning.2=Vše
+param.warning.no=Bez varování
+test=Testovací úloha
+test.description=Tato úloha umožňuje vývojářům otestovat výstup z Unicornu. Odešlete soubor s odpovědí Unicornu a sledujte výsledek.
Received on Tuesday, 22 February 2011 16:35:16 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC