W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > November 2006

2002/css-validator about.html.nl,NONE,1.1 documentation.html.nl,NONE,1.1 manual.html.nl,NONE,1.1 DOWNLOAD.html.nl,1.3,1.4

From: Olivier Thereaux via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Mon, 27 Nov 2006 06:01:13 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1GoZYH-0005vS-5O@lionel-hutz.w3.org>

Update of /sources/public/2002/css-validator
In directory hutz:/tmp/cvs-serv22730

Modified Files:
	DOWNLOAD.html.nl 
Added Files:
	about.html.nl documentation.html.nl manual.html.nl 
Log Message:
translated docs (Dutch) courtesy of Rick Pastoor

--- NEW FILE: documentation.html.nl ---
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">
<head>
 <title>Documentatie voor de W3C CSS Validator</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Pagina" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css";  
  @import "style/docs.css";  
 </style>
 <meta name="revision" content="$Id: documentation.html.nl,v 1.1 2006/11/27 06:01:10 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: documentation.html.nl,v 1.1 2006/11/27 06:01:10 ot Exp $ -->

</head>

<body>

  <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home_nb" /></a>
  <a href="./"><img src="images/css_validation_service.png" alt="CSS Validation Service" /></a></h1>
  </div>

<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">

<h2>Documentatie index voor de CSS Validator</h2>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Bronnen voor Gebruikers</h3>

<dl>
  <dt><a href="./manual.html">Gebruiksaanwijzing</a></dt>
  <dd>Documentatie over het gebruik van de CSS Validator</dd>
  <dt><a href="about.html">Over de service</a></dt>

  <dd>Informatie over de CSS Validator, en antwoorden op een aantal veelgestelde vragen</dd>
  <dt><a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq">
	CSS Validator FAQ
  </a></dt>
  <dd>Antwoorden op veelgestelde technische vragen</dd>
  
</dl>

<h3 id="devel">Bronnen voor Ontwikkelaars</h3>

<dl>
  <dt><a href="DOWNLOAD.html">Downloaden/Installeren</a></dt>
  <dd>Hoe aan de code van de CSS Validator te komen en het als command line programma of als Web Servlet te gebruiken.</dd>
  
  <dt><a href="README">developer's README</a></dt>
  <dd>Een overzicht van de CSS Validator code</dd>

  <dt><a href="./api.html">Web Service API</a></dt>

  <dd>SOAP 1.2 validation interface documentatie</dd>
  
  <dt><a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?bug_status=__open__;product=CSSValidator">Bugs</a></dt>
  <dd>Bekende problemen in de huidige validator versie, en een mogelijkheid om nieuwe problemen in te sturen. 
  Zie ook <a href="email">de feedback instructies</a>.</dd>

</dl></div>

</div>
<!-- End of "main" DIV. -->

  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Home pagina van de W3C CSS Validatie Service">Home</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
	<li><a href="about.html" title="Over deze service">Over</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Documentatie voor de W3C CSS Validatie Service">Documentatie</a> <span class="hideme">|</span></li>

    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Download de CSS validator">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Hoe reacties te geven over deze service">Reacties</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Credits en Erkenning">Credits</a><span class="hideme">|</span></li>
   </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, brengt je gratis Web kwaliteits tools en meer"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Leer meer over Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Steun deze tool, wordt een<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Supporter" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">

   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   Alle Rechten Voorbehouden.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">aansprakelijkheid</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">handelsmerk</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document gebruik</a>

   en de <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licentie</a>

   regels zijn van toepassing. Je interacties met deze site zijn in overeenstemming
   met onze <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">publieke</a> en
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   verklaringen.
  </p>


 </body>
</html>--- NEW FILE: about.html.nl ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">
 <head>
  <title>Over de W3C CSS Validation Service</title>
  <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
  <link rev="start" href="./" title="Home Pagina" />
  <style type="text/css" media="all">
	@import "style/base.css";
	@import "style/docs.css";
  </style>
  <meta name="revision" content="$Id: about.html.nl,v 1.1 2006/11/27 06:01:10 ot Exp $" />

 </head>

 <body>
  <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home_nb" /></a>
  <a href="./"><img src="images/css_validation_service.png" alt="CSS Validation Service" /></a></h1>
  </div>

   <h2>Over de CSS Validator</h2>

<h3 id="TableOfContents">Index</h3>
<div id="toc">
<ol>
 <li>Over deze Service
 <ol>
<li><a href="#what">Wat is dit? Heb ik dit nodig?</a></li>
<li><a href="#help">De uitleg hierboven gaat mij te snel! Help!</a></li>
<li><a href="#reference">Dus deze service bepaalt wat wel of geen correct CSS is?</a></li>
<li><a href="#free">Wat kost dit mij?</a></li>
<li><a href="#who">Wie heeft deze tool geschreven? En wie onderhoudt hem?</a></li>

<li><a href="#contact">Hoe kom ik in contact met de auteurs? Hoe stuur ik een nieuw probleem in?</a></li>
<li><a href="#participate">Kan ik helpen?</a></li>
 </ol>
 </li>
 <li>Voor Ontwikkelaars
 <ol>
  <li><a href="#code">In welke taal is de CSS Validator geschreven? Is de broncode ergens beschikbaar?</a></li>
  <li><a href="#install">Kan ik de CSS Validator zelf installeren en draaien?</a></li>

  <li><a href="#api">Kan ik een applicatie maken die gebruik maakt van de validator? Is er een API?</a></li>
 </ol>
 </li>
</ol>
</div><!-- toc -->
<h3 id="about">Over deze Service</h3>

<h4 id="what">Wat is dit? Heb ik dit nodig?</h4>

<p>De W3C CSS Validation Service is een gratis stukje software gemaakt door het W3C 
om Web designers en Web developers te helpen hun Cascading Style Sheets (CSS) te controleren op geldigheid.
De service kan <a href="./">gratis</a> gebruikt worden op het web, of worden gedownload 
en gebruikt als java programma of als java servlet op een Web server.</p>

<p>Heb <em>jij</em> dit nodig? Als je een Web developer of een Web designer bent zal deze tool 
een erg waardevol hulpmiddel zijn. Je style sheets worden niet alleen vergeleken met de offici&euml;le 
CSS specificaties, de tool helpt je ook errors, typefouten en incorrect gebruik van CSS te vinden. De validator
geeft ook aan als jouw CSS mogelijk risico's met zich meebrengt als het gaat over gebruikersvriendelijkheid.</p>

<h4 id="help">De uitleg hierboven gaat mij te snel! Help!</h4>
<p>De meeste documenten op het Web zijn geschreven in een computertaal die HTML wordt genoemd. Deze taal
kan gebruikt worden om webpagina's te cre&euml;ren met gestructureerde informatie, links en multimedia objecten.
Om kleuren, tekst en lay-out op te maken maakt HTML gebruik van de stylingtaal CSS, een afkorting voor "Cascading Style Sheets". 
Deze tool helpt mensen die zich bezig houden met het ontwikkelen van webpagina's hun CSS te valideren en eventueel te herstellen.</p>

<h4 id="reference">Dus deze service bepaalt wat wel of geen correct CSS is?</h4>
<p>Nee. Het is een helpvolle en betrouwbare tool, maar het blijft software, en zoals elk stuk software heeft de validator een aantal
<a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">bugs en problemen</a>.
De echte referentie over Cascading Style Sheets zijn de offici&euml;le <a href="http://www.w3.org/Style/CSS/#specs">CSS 
Specificaties</a>.</p>

<h4 id="free">Wat kost dit mij?</h4>
<p>Niets. De service is gratis. De broncode is <a href="DOWNLOAD.html">open</a> en je bent vrij om de code te downloaden,
te gebruiken, te wijzigen, te verspreiden 
en <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">meer</a>.
Verder ben je, als je dat wilt, welkom om <a href="#participate">mee te werken</a> aan dit project of om te doneren aan het W3C via het
 <a href="http://www.w3.org/Consortium/sup">W3C supporters programma</a>.</p>

<h4 id="who">Wie heeft deze tool geschreven? En wie onderhoudt hem?</h4>

<p>W3C onderhoudt en bewaart de validator, met dank aan de bijdragen van het W3C en van
vrijwillige ontwikkelaars en vertalers. Zie de <a href="thanks.html">bedankpagina</a>
voor details. <a href="#participate">Ook jij kunt helpen</a>.</p>

<h4 id="participate">Kan ik helpen?</h4>
<p>Natuurlijk, graag zelfs! Als je een java programmeur bent kun je meehelpen aan het CSS Validator project door 
de <a href="#code">broncode</a> op te halen en te helpen bij het oplossen van <a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">bugs</a>,
of door het helpen bij het implementeren van nieuwe functies.</p>
<p>Maar je hoeft niet perse een coder te zijn om te helpen bij het bouwen en onderhouden van deze tool: je kunt ook helpen de documentatie
te verbeteren, mee te werken door de validator in jouw taal te vertalen, of door je aan te melden bij de
<a href="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-validator-css/">mailing-list</a> en te discussi&euml;ren over de tool of anderen te helpen.</p>

<h4 id="contact">Heb je verder nog vragen?</h4>
<p>Mocht je verder nog vragen hebben over CSS of de CSS validator, bekijk dan even de beschikbare
<a href="Email">mailing-lists en fora</a>, maar controleer voordat je dat doet of je vraag nog niet is beantwoord in de
<a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq">CSS Validator <acronym title="Frequently Asked Questions (Veelgestelde vragen)">FAQ</acronym></a>.</p>

<h3 id="dev">Voor Ontwikkelaars</h3>
<h4 id="code">In welke taal is de CSS Validator geschreven? Is de broncode ergens beschikbaar?</h4>
<p>De W3C CSS validator is geschreven in java en ja, de broncode is beschikbaar.
Door middel van CVS kun je de code <a href="http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator/">online bekijken</a> 
of volg de instructies op die pagina om alle beschikbare code te downloaden. Voor een snel overzicht van de classes die gebruikt worden in de
CSS Validator code kun je de <a href="README.html">README</a> lezen.</p>

<h4 id="install">Kan ik de CSS Validator zelf installeren en draaien?</h4>
<p>Het is mogelijk om de CSS validator te downloaden en te installeren, en het te draaien van de command line, of 
als een servlet op een Web server. Lees de <a href="RUN.html">instructies</a> voor meer informatie over de installatie en het gebruik van de validator.</p>

<h4 id="api">Kan ik een applicatie maken die gebruik maakt van de validator? Is er een API?</h4>
<p>Ja, en <a href="api">ja</a>. De CSS Validator heeft een (RESTful) <a href="api">SOAP interface</a>
die het relatief gemakkelijk zou moeten maken om applicaties (zowel voor het Web of stand alone) op de validator te ontwikkelen. Natuurlijk is het hierbij 
belangrijk de ter beschikking gestelde bronnen te respecteren: zorg ervoor dat je applicaties even wachten (sleep()) tussen de aanroepen naar de validator
of installeer en draai je eigen instantie van de validator.</p>

  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Home pagina van de W3C CSS Validatie Service">Home</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
	<li><a href="about.html" title="Over deze service">Over</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Documentatie voor de W3C CSS Validatie Service">Documentatie</a> <span class="hideme">|</span></li>

    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Download de CSS validator">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Hoe reacties te geven over deze service">Reacties</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Credits en Erkenning">Credits</a><span class="hideme">|</span></li>
   </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, brengt je gratis Web kwaliteits tools en meer"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Leer meer over Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Steun deze tool, wordt een<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Supporter" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">

   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   Alle Rechten Voorbehouden.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">aansprakelijkheid</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">handelsmerk</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document gebruik</a>

   en de <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licentie</a>

   regels zijn van toepassing. Je interacties met deze site zijn in overeenstemming
   met onze <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">publieke</a> en
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   verklaringen.
  </p>


 </body>

</html>

Index: DOWNLOAD.html.nl
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/DOWNLOAD.html.nl,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -d -r1.3 -r1.4
--- DOWNLOAD.html.nl	23 Jun 2003 14:32:42 -0000	1.3
+++ DOWNLOAD.html.nl	27 Nov 2006 06:01:10 -0000	1.4
@@ -1,54 +1,193 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
- <head>
-  <title>CSS Validator Project</title>
-
-  <link href="style/page.css" rel="STYLESHEET" />
-  <meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW" />
-  <link rel="stylesheet" title="default" media="screen" 
-	 href="style/general.css" type="text/css" />
-  <meta name="robots" content="NOINDEX, NOFOLLOW" />
-  <meta lang="nl" name="Translator" content="Sijtsche de Jong" />
- </head>
- <body>
-  <a class="left" href="http://www.w3.org">
-   <img src="http://www.w3.org/Icons/w3c_home" border="0" alt="w3c" /></a>
-  <a class="right" href="http://www.w3.org/Jigsaw/"><img
-	 src="http://jigsaw.w3.org/Icons/jigpower.gif" alt="Jigsaw Powered"
-	 border="0" width="94" height="52" /></a>
-  <br />
-
-  <div class="t1">CSS</div>
-  <div class="t2">Validator</div>
-
-  <h1>CSS Validator versie 2.0 : Download</h1>
-  <p>
-   Vergeet niet de <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software.html">Copyright
-   NOTITIES</a> te lezen voordat ...
-  </p>
-  
- <!--  <ol>
-   <li><a href="validator.zip">validator.zip</a> Alle classes van de validator. <a href="RUN.html">Hoe te gebruiken?</a></li>
-   <li><a href="sites.zip">sites.zip</a> De hele website.</li>
-  </ol>  -->
-  
-  <p>
-   The <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator'>CSS validator</a> is beschikbaar om te downloaden middels CVS.
-   Volg de <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/'>instructies</a> om toegang te krijgen tot de publieke W3C CVS server 
-   en haal 2002/css-validator op. Houd er rekening mee dat de online versie van de CSS validator ouder is dan de CVS versie waardoor 
-   verschillen in de validatieresultaten kunnen ontstaan.
-  </p>
-  <p>
-   Sijtsche heeft <a
-   href='http://lists.w3.org/Archives/Public/www-validator-css/2003Jan/0037.html'>instructies</a> gestuurd hoe de CSS Validator
-   te installeren op een lokale computer.
-  </p>
-  <hr />
-  <a class="right" href="http://jigsaw.w3.org/css-validator">
-   <img style="border:0;width:88px;height:31px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss" 
-	alt="Correct CSS!" /></a>
-  <a href="Email.html">validator-css</a><br />
-  $Date$
- </body>
-</html>
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">
+<head>
+ <title>Download en Installeer de CSS Validator</title>
+ <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
+ <link rev="start" href="./" title="Home Pagina" />
+ <style type="text/css" media="all">
+  @import "style/base.css"; 
+ 	@import "style/docs.css";
+ </style>
+ <meta name="revision"
+ content="$Id$" />
+
+</head>
+
+<body>
+
+ <div id="banner">
+  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home_nb" /></a>
+  <a href="./"><img src="images/css_validation_service.png" alt="CSS Validation Service" /></a></h1>
+  </div>
+
+
+<h2>Download en Installeer de CSS Validator</h2>
+
+<h3 id="download">Download de CSS Validator</h3>	
+
+	<h4 id="source">Download de broncode</h4>
+  <p>
+   De <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator'>CSS validator</a> is als download beschikbaar via CVS.
+   Volg de <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/'>instructies</a> om
+	   de publieke W3C CVS server te benaderen en download 2002/css-validator. Opmerking: de online versie
+	 van de CSS Validator is in het algemeen ouder dan de CVS versie, dus resultaten en het uiterlijk
+	 kan verschillen.
+  </p>	
+	<h4>Download de CSS Validator als java package (jar of war)</h4>
+
+	<p>Werk in uitvoering - Er moet een locatie gevonden worden waar we de bestanden neer kunnen zetten.</p>
+
+<h3>Installatie handleiding</h3>
+<p>De CSS validatie service is een Java servlet. De service kan ge&iuml;nstalleerd worden op elke servlet engine, 
+en kan ook gebruik worden als een simpele command-line tool.
+De officie&euml;le W3C CSS Validatie service draait op de aanbevolen Jigsaw server,
+maar, om het eenvoudig te houden zullen we, in dit document details geven over hoe de validatie service te installeren
+op Apache's servlet engine Tomcat.</p>
+
+<p>Een aantal instructies over het installeren van de servlet met Jigsaw, en het draaien van de service als command-line tool worden 
+onderaan gegeven.</p>
+
+<h4 id="prereq">Systeemeisen</h4>
+
+<p>Deze installatie handleiding gaat er vanuit dat je gedownload, ge&iuml;nstalleerd en getest hebt:</p>
+
+<ul class="instructions">
+	<li>Een werkende Java omgeving,</li>
+	<li>De <a href="http://ant.apache.org/">Ant</a> Java builder</li>
+	<li>Een Java Web servlet container zoals 
+		<a href="http://www.w3.org/Jigsaw/">Jigsaw</a>, <a href="http://tomcat.apache.org/">Tomcat</a> of
+		<a href="http://www.mortbay.org/">Jetty</a> als je van plan bent de validator als een online service aan te bieden. 
+		Deze handleiding gaat alleen in detail in op de installatie van Tomcat en Jigsaw.</li>
+
+</ul>
+<p id="prereq-libs">Voor de installatie van de validator op je systeem is het nodig
+	dat je de volgende Java libraries gedownload hebt:</p>
+<ul class="instructions">
+	<li>servlet.jar
+	(deze bevind zich, als je Tomcat ge&iuml;nstalleerd hebt, in [<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/common/lib/, 
+	waarschijnlijk on de naam servlet-api.jar. Zo niet, haal hem hier op: 
+	<a href="http://java.sun.com/products/servlet/download.html">java.sun.com</a></li>
+	<li><a href="http://jigsaw.w3.org/Devel/classes-2.2/20060329/">jigsaw.jar</a></li>
+	<li>xercesImpl.jar en xml-apis.jar (die gedownload worden met
+	<a href="http://www.apache.org/dist/xml/xerces-j/">xerces-j-bin</a>).</li>
+
+</ul>
+
+<h4>Installatie op Tomcat</h4>
+<ol class="instructions">
+	<li>
+		Download de Validator zoals <a href="#source">hierboven</a> uitgelegd wordt.
+	</li>
+	<li>Kopi&euml;er de hele broncode map ("<span class="dir">.../css-validator/</span>") naar de <span class="dir">webapps</span>
+
+		map naar de installatiemap van Tomcat. Normaal is dit 
+		<span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/</span>.
+		De broncode van de Validator staat nu in <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/css-validator</span>,
+		die we vanaf nu <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span> noemen.
+	</li>
+	<li>Maak een nieuwe directory "<span class="dir">WEB-INF</span>" in "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>", en een map "<span class="dir">lib</span>" in "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF</span>"<br />
+
+		<kbd>mkdir -p WEB-INF/lib</kbd>
+		</li>
+	<li>Kopi&euml;er alle jar bestanden (van de <a href="#prereq-libs">systeemeisen</a>) naar de map "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib</span>"</li>
+	<li>Compileer de broncode van de Validator vanuit de map <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>,
+		Draai <kbd>ant</kbd>, en zorg ervoor dat de jar bestanden die je gedownload hebt correct ingesteld zijn in je CLASSPATH omgevingsvariabele. 
+		In het algemeen zal het volgende gewoon werken:<br />
+
+		<kbd>CLASSPATH=.:./WEB-INF/lib:$CLASSPATH ant</kbd>
+	</li>
+	<li>Kopi&euml;er of verplaats "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span><span class="file">css-validator.jar</span>"
+	naar "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib/</span>".</li>
+
+	<li>
+		Kopi&euml;er of verplaats "<span class="file">web.xml</span>" van
+		"<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span>" naar
+		"<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/</span>".
+	</li>
+  <li>
+
+		Herlaad de Tomcat server als laatste:<br />
+<kbd>"cd <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">shutdown.sh</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">startup.sh</span>;"</kbd>
+	</li>
+
+</ol>
+
+<h4>Installatie op Jigsaw Web Server</h4>
+<ol class="instructions">
+<li>Download de broncode zoals hierboven beschreven, haal de benodigde jars, en build de broncode met <kbd>ant</kbd>.</li>
+
+<li>Daarna moet je de validator home directory configureren (normaal gesproken is dit
+css-validator) zodat hij kan werken als een servlet container. Voor dit doel
+is het nodig dat je Jigsaw ge&iuml;nstalleerd hebt (zie de Jigsaw pagina's voor een korte
+instructie (het is erg eenvoudig)) en start Jigsaw Admin. Verander de HTTPFrame
+naar ServletDirectoryFrame.</li>
+
+<li>De volgende stap is het aanmaken van een resource "validator", met als class
+'ServletWrapper' en als frame 'ServletWrapperFrame'. De latter zou zichzelf automatisch
+moeten toevoegen. De class van de servlet is org.w3c.css.servlet.CssValidator.
+Als er al een bestand is met de naam 'validator', verander die dan.
+Het is belangrijk dat dit 'alias' altijd de naam 'validator' heeft.</li>
+
+<li>Start als laatste Jigsaw en draai de validator. Controleer de HTML die je wilt uitvoeren.
+Normaal gesproken zal je URI er als volgt uitzien:<br />
+
+http://localhost:8001/css-validator/validator.html</li>
+</ol>
+
+<h3>Command-line gebruik</h3>
+
+<p>De CSS validator kan ook gebruik worden als command-line tool, als je computer
+Java ge&iuml;nstalleerd heeft. Build de css-validator.jar zoals hierboven beschreven, en draai hem als:<br />
+<kbd>java -jar css-validator.jar http://www.w3.org/</kbd>
+</p>
+
+  <ul class="navbar" id="menu">
+	<li><strong><a href="./" title="Home pagina van de W3C CSS Validatie Service">Home</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
+	<li><a href="about.html" title="Over deze service">Over</a> <span class="hideme">|</span></li>
+    <li><a href="documentation.html" title="Documentatie voor de W3C CSS Validatie Service">Documentatie</a> <span class="hideme">|</span></li>
+
+    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Download de CSS validator">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
+    <li><a href="Email.html" title="Hoe reacties te geven over deze service">Reacties</a> <span class="hideme">|</span></li>
+    <li><a href="thanks.html" title="Credits en Erkenning">Credits</a><span class="hideme">|</span></li>
+   </ul>
+
+  <p id="activity_logos">
+   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, brengt je gratis Web kwaliteits tools en meer"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Leer meer over Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
+  </p>
+
+  <p id="support_logo">
+Steun deze tool, wordt een<br />
+<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Supporter" /></a>
+  </p>
+
+  <p class="copyright">
+
+   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
+   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;
+
+   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
+   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
+   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
+   Alle Rechten Voorbehouden.
+   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">aansprakelijkheid</a>,
+   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">handelsmerk</a>,
+   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document gebruik</a>
+
+   en de <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licentie</a>
+
+   regels zijn van toepassing. Je interacties met deze site zijn in overeenstemming
+   met onze <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">publieke</a> en
+   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
+   verklaringen.
+  </p>
+
+
+ </body>
+
+</html>
+
+
+
+

--- NEW FILE: manual.html.nl ---
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">
<head>
 <title>CSS Validator User Manual</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Pagina" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css";  
  @import "style/docs.css";
 </style>
 <meta name="revision"
 content="$Id: manual.html.nl,v 1.1 2006/11/27 06:01:10 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: manual.html.nl,v 1.1 2006/11/27 06:01:10 ot Exp $ -->

</head>

<body>

 <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img height="48" alt="W3C" id="logo" src="http://www.w3.org/Icons/WWW/w3c_home_nb" /></a>
  <a href="./"><img src="images/css_validation_service.png" alt="CSS Validation Service" /></a></h1>
  </div>

<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">

<h2>CSS Validator Gebruikers Handleiding</h2>

<h3 id="TableOfContents">Inhoudsopgave</h3>

<div id="toc">
<ul>
 <li><a href="#use">Hoe gebruik ik de CSS Validator</a>
  <ul>
   <li><a href="#url">Valideren via het opgeven van een URL</a></li>
   <li><a href="#fileupload">Valideren via het uploaden van een bestand</a></li>

   <li><a href="#directinput">Valideren via de directe invoer</a></li>
   <li><a href="#basicvalidation">Wat doet de basis validatie?</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#advanced">Geavanceerde validatie</a>
  <ul>
	<li><a href="#paramwarnings">Waarschuwingen</a></li>

	<li><a href="#paramprofile">Profiel</a></li>
	<li><a href="#parammedium">Medium</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#expert">Voor de experts</a>
  <ul>
	<li><a href="#requestformat">Validation Verzoek Formaat</a></li>

	<li><a href="#api">CSS Validator Web Service API</a></li>
  </ul>
  </li>
</ul>
</div>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Hoe gebruik ik de CSS Validator</h3>

<p>
De makkelijkste manier om een document te checken is door de basis interface te gebruiken. In die pagina
 vind je drie formulieren die corresponderen met drie mogelijkheden:

</p>

<h4 id="url">Valideren via het opgeven van een URL</h4>
<p>
  Voer simpelweg de URI in van het document dat je wilt valideren. 
  Het document kan zowel het HTML als het CSS formaat zijn.
</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="./images/uri_basic.png" alt="Validatie door middel van een URI" />

<h4 id="fileupload">Valideren via het uploaden van een bestand</h4>  
<p>
  Deze oplossing staat je toe een bestand dat je wilt valideren te uploaden.
	Klik op de "Bladeren..." knop en selecteer het bestand dat je wilt controleren.
</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="./images/file_upload_basic.png" 
  alt="Valideren via het uploaden van een bestand" />

<p>
  Deze methode staat alleen CSS documenten toe. Dit betekend dat je geen
	(X)HTML documenten kunt uploaden. Je moet ook zorgvuldig zijn met @import regels,
	omdat deze alleen gevolgd worden als deze expliciet naar een publieke URI verwijzen.
	(dus vergeet relatieve paden als je deze oplossing gebruikt)
</p>
  
<h4 id="directinput">Valideren via de directe invoer</h4>
<p>
  Deze methode is perfect voor het testen van CSS fragmenten. Je schrijft gewoon
	je CSS in het tekstveld.
</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="./images/direct_input_basic.png" 
  alt="Valideren via directe invoer" />
<p>
  Dezelfde opmerkingen als hiervoor zijn van toepassing. Deze methode is erg handig als
	je een probleem hebt en help nodig hebt van de community.
  Dit is ook erg handig om een eventuele bug te rapporteren, 
	omdat je recht kun linken naar de resulterende URL om een voorbeeld te geven.
</p>  

<h4 id="basicvalidation">Wat doet de basis validatie?</h4>

<p>  
  Als de basis interface gebruikt wordt, controleert de validator de geldigheid van de CSS
	met <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2">CSS 2</a>, de huidige CSS standaard.<br />
  De validator produceert een XHTML output zonder waarschuwingen. (standaard krijg je alleen errors te zien)<br />
  Het medium is ingesteld op "all", want dit is het medium dat geschikt is voor alle apparaten.
  (zie ook <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">
  http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html</a> voor een complete beschrijving van de verschillende typen media)
</p>

<h3 id="advanced">Geavanceerde validatie</h3>

<p>
  Als je een iets meer specifieke controle nodig hebt, kun je de geavanceerde interface gebruiken die je
	toestaat drie parameters in te stellen. Hieronder staat een toelichting voor die drie parameters.
</p>

<h4 id="paramwarnings">Waarschuwingen</h4>

<p>
  Deze parameter is handig om het aantal meldingen dat de validator geeft
	te tunen. De validator kan twee typen berichten geven, namelijk errors en waarschuwingen.
  Errors worden gegeven als de gecontroleerde CSS de CSS standaarden niet respecteert.
	Waarschuwingen zijn verschillend van errors omdat deze geen problemen markeren die te maken hebben
	met de specificaties. Waarschuwingen zijn er om de CSS ontwikkelaar te waarschuwen (!) dat er
	punten zijn die misschien gevaarlijk zijn en zouden kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag
	in combinatie met sommige browsers.
</p>
<p>

  Een typische waarschuwing heeft te maken met font-family: als je geen generiek lettertype opgeeft,
	zal je een waarschuwing krijgen dat je er een moet toevoegen aan het einde van de regel,
	omdat als de browser de gespecificeerde lettertypen niet kent, hij terug zal vallen op zijn standaard
	lettertype, en dat zou kunnen leiden tot lay-outs die zich onvoorspelbaar gedragen.
</p>

<h4 id="paramprofile">Profiel</h4>

<p>
  De CSS validator kan controleren op verschillende CSS profielen.
	Een profiel definieert alle functies die een implementatie op een specifiek platform
	zou moeten implementeren. Deze definitie wordt gehaald van
  <a href="http://www.w3.org/Style/2004/css-charter-long.html#modules-and-profiles0">
	de CSS webpagina
  </a>. De standaard keuze correspondeert met het profiel dat op dit moment het meest wordt toegepast: 
  <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2">CSS 2</a>.
</p>

<h4 id="parammedium">Medium</h4>

<p>
  De parameter medium is hetzelfde als de @media regel, die wordt toegepast op het hele document.
	Je kunt meer informatie over media vinden op 
  <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">
	http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html
  </a>.
</p>

<h3 id="expert">Voor de experts</h3>

<h4 id="requestformat">Validation Verzoek Formaat</h4>

<p>Hieronder staat een tabel met de parameters die je kunt gebruiken om een verzoek te sturen naar de W3C
CSS Validator.</p>

<p>Als je de publieke W3C validatie server wilt gebruiken,
gebruik de parameters hieronder in combinatie met de volgende basis URI:<br />
<kbd>http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator</kbd><br />
(vervang de URI met het adres van je eigen server 
als je een eigen instantie van de validator wilt aanroepen.)</p>

<p><strong>Opmerking</strong>: Als je de validator wilt aanroepen voor een groep documenten of vaak achter
elkaar, zorg er dan asjeblieft voor dat je script minstens <strong>een seconde</strong> wacht tussen de verschillende verzoeken.
De CSS Validatie service is een gratis, publieke
service voor iedereen, je respect wordt gewaardeerd. Bedankt.</p>

<table class="refdoc">
 <tbody>
  <tr>
   <th>Parameter</th>
   <th>Beschrijving</th>
   <th>Standaardwaarde</th>
  </tr>

  <tr>
   <th>uri</th>
   <td>De <acronym title="Universal Resource Locator">URL</acronym> van
    het document dat gevalideed moet worden. CSS en HTML documenten zijn toegestaan.</td>
   <td>Geen, maar deze of de <code>text</code> parameter moet opgegeven worden.</td>

  </tr>
  <tr>
   <th>text</th>
   <td>Het te valideren document, alleen CSS is toegestaan.</td>
   <td>Geen, maar deze of de <code>uri</code> parameter moet opgegeven worden.</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>usermedium</th>
   <td>Het <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">medium</a> dat gebruikt 
	 wordt voor de validatie, zoals <code>screen</code>,
	 <code>print</code>, <code>braille</code>...</td>

   <td><code>all</code></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>output</th>
   <td>Bepaalt het output formaat van de validator. Mogelijke formaten zijn
	<code>text/html</code> en <code>html</code> (XHTML document, 
	Content-Type: text/html), 
	<code>application/xhtml+xml</code> en <code>xhtml</code> (XHTML 
	document, Content-Type: application/xhtml+xml), 
	<code>application/soap+xml</code> en <code>soap12</code> (SOAP 1.2 
	document, Content-Type: application/soap+xml), 
	<code>text/plain</code> en <code>text</code> (text document, 
	Content-Type: text/plain),
	overig (XHTML document, Content-Type: text/plain)	
   </td>

   <td>html</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>profile</th>
   <td>Het CSS profiel gebruikt voor de validatie. Opties zijn:
    <code>css1</code>, <code>css2</code>, <code>css21</code>,
    <code>css3</code>, <code>svg</code>, <code>svgbasic</code>,
    <code>svgtiny</code>, <code>mobile</code>, <code>atsc-tv</code>,
    <code>tv</code> of <code>none</code></td>

   <td>De meest recente W3C Recommendation: CSS 2</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>lang</th>
   <td>De taal die gebruikt wordt voor de reactie, op dit moment <code>en</code>,
    <code>fr</code>, <code>ja</code>, <code>es</code>,
    <code>zh-cn</code>, <code>nl</code> en <code>de</code>.</td>

   <td>English (<code>en</code>).</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>warning</th>
   <td>Het waarschuwingen level, <code>no</code> voor geen waarschuwingen, <code>0</code> 
	voor minder waarschuwingen, <code>1</code> of <code>2</code> voor meer waarschuwingen
   </td>

   <td>2</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<h4 id="api">CSS Validator Web Service API: SOAP 1.2 validation interface documentation</h4>
<p>  
  Voor technische help, en specifieke vragen over de SOAP 1.2 output en alle 
  mogelijke manieren om de validator aan te spreken, zie de 
  <a href="./api.html">CSS Validator Web Service API</a>.    
</p>

</div>
</div>
<!-- End of "main" DIV. -->

  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Home pagina van de W3C CSS Validatie Service">Home</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
	<li><a href="about.html" title="Over deze service">Over</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Documentatie voor de W3C CSS Validatie Service">Documentatie</a> <span class="hideme">|</span></li>

    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Download de CSS validator">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Hoe reacties te geven over deze service">Reacties</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Credits en Erkenning">Credits</a><span class="hideme">|</span></li>
   </ul>

  <p id="activity_logos">
   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, brengt je gratis Web kwaliteits tools en meer"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Leer meer over Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Steun deze tool, wordt een<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Supporter" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">

   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2006
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   Alle Rechten Voorbehouden.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">aansprakelijkheid</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">handelsmerk</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document gebruik</a>

   en de <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licentie</a>

   regels zijn van toepassing. Je interacties met deze site zijn in overeenstemming
   met onze <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">publieke</a> en
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   verklaringen.
  </p>


 </body>

</html>
Received on Monday, 27 November 2006 06:01:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:26 UTC