W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > July 2012

Re: Çeviri Durumu ve Birkaç Not

From: sercan eraslan <info@sercaneraslan.com>
Date: Mon, 30 Jul 2012 09:09:39 +0300
Message-ID: <CAFCYG_Da6p7GYEZRLYo+c2hA8smGyyG3BipA3ZSqRvytEm5vgw@mail.gmail.com>
To: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Cc: public-webed-tk@w3.org
Herkese Selam,

Ben Sercan, Sahibinden.com'da Sr. Front-End Developer olarak çalışıyorum.
Kendi sayfamda w3schools'u referans alarak Türkçeleştirdiğim dökümanlar
var. Bunlar arasında XHTML, CSS ve HTML5 gibi güzel dökümanlarda var.

Bu hazır Türkçeleştirilmiş dökümanlarında Türkçe W3C dökümanları arasına
taşınmasını istiyorum, bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?

URL: http://www.sercaneraslan.com/

Teşekkürler.

29 Temmuz 2012 22:51 tarihinde Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com> yazdı:

> **
> Terimlerin çevrilmesi, kavramın daha rahat anlaşılması içindir. Mesela
> browser kelimesi bir çok kimsede oturmuş bir kavrama sahip olmasına rağmen
> tarayıcı, web gezgini kelimeleri onun yerine kullanılabilir. Ancak syntax
> kelimesi, browser kelimesi gibi popüler bir kelime değil. yerine "söz
> dizimi" kullanırsak kavramı daha anlaşılabilir yaparız.
>
> Kelime önerileri için etimoloji sözlükleri mevcut. aside için "away or
> apart from others, out of the way" şeklinde yakın bir açıklama var. Kenar
> ile ilgili olarak değil de genel içerikten ayrı bir yeri tasvir etmekte.
> Kullanımı da bu şekilde, belge içeriğinden bağımsız olan bilgileri içeren
> bir element.
>
> sidebar ise yan taraf değil. En azından kullanımı bu şekilde değil.
> sidebar, etimoloji sözlüğüne göre ilk olarak gazetelerdeki ikinci haberleri
> belirtmek için kullanılmış. Sözlüğe göre ise belge içinde ana içerikle
> ilgisi olmayan küçük ba şlıkları ve kısa içeriği belirttiği yazıyor. Türkçe
> sözlüklerde ise buna karşılık gelen bir anlam yazmıyor.
>
> Bu bilgiler ışığında bu iki terime daha güzel karşılıklar bulunabileceğini
> düşünüyorum.
>
> Çapa çevirisi ise bence yerinde.
>
> On Sun, 29 Jul 2012 19:49:10 +0300, metude <metude@gmail.com> wrote:
>
> Anchor
>
>
>
>
>
Received on Monday, 30 July 2012 07:47:33 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC