W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > July 2012

Re: Türkçe Dökümanlar Hk.

From: sercan eraslan <info@sercaneraslan.com>
Date: Mon, 30 Jul 2012 11:02:17 +0300
Message-ID: <CAFCYG_CmtBzXTWJhKsgS91t=XT8UCD1U0B0t1xTHJFNXL0s5kQ@mail.gmail.com>
To: public-webed-tk@w3.org
Cc: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Herkese Selam,

Ben Sercan, Sahibinden.com'da Sr. Front-End Developer olarak çalışıyorum.
Kendi sayfamda w3schools'u referans alarak Türkçeleştirdiğim dökümanlar
var. Bunlar arasında XHTML, CSS ve HTML5 gibi güzel dökümanlarda var.

Bu hazır Türkçeleştirilmiş dökümanlarında Türkçe W3C dökümanları arasına
taşınmasını istiyorum, bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?

URL: http://www.sercaneraslan.com/


Teşekkürler.
Sercan Eraslan
Received on Monday, 30 July 2012 08:02:49 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC