W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > January 2012

Re: Çeviriler için Terminoloji Listesinin Hazırlanması

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Thu, 19 Jan 2012 23:52:32 +0200
Message-Id: <1327009952.26572.140661025577825@webmail.messagingengine.com>
To: Web Eğitimi Grubu <public-webed-tk@w3.org>
Herkese merhaba,

Terminolojinin hazırlanması, hangi kelimenin hangi karşılıkla kullanılmasına karar vermek gerçekten zor bir iş. Bugüne kadar belirlenmiş bir karşılık yok. Genel geçer karşılıkların mevcudiyetine rağmen pek çok kelime, İngilizce şekliyle aynen kullanılmakta. Bunun kavramları ilk defa duyanlar için bir anlamlandırma sorunu oluşturduğunu düşünüyorum. 

İfade edilecek şeyi Türkçe kelimelerle ifade etmek, bunu ilk defa duyanlar için anlamsal olarak bir şeyleri çağrıştırsa da, mesela Web bir anlam ifade etmezken Ağ sözcüğü çok daha şey ifade edebilir, şu anki web ortamı halihazırda bu kelimeleri kullanmayı benimsemeyi seçmeyerek kavram ikiliği yaratabilir. Daha basit bir ifade ile şuana kadar oturmuş ve yavaştan kemikleşmeye başlamış dili, Türkçe karşılıklar kullanarak değiştirmeyi denemek; oturmuş dildeki bir ifadeyi burada oluşturulmaya çalışılan terminolojide farklı bir şekilde ifade etmeyi gerektirdiği durumlarda ikiliğe neden olacaktır. Karşılıkların biriyle yapılacak bir arama sorgusunda ekranda beliren sonuçlar kavrama ait tüm sonuçları tam olarak kapsamayacak, kullanılan kelimeye göre belli bir grubu kapsayacak. 

Bu sebeple herkesin benimseyeceği şekliyle terminolojiyi oluşturmak için bir wiki sayfası,http://www.w3.org/community/webed/wiki/Tr/Terminoloji, hazırladım. Bu sayfada İngilizce terim ve yanında Türkçe karşılık olacak şekilde alfabetik sıraya göre ekleme yapabilirsiniz. Çevirilerde kullanılacak dili ortak bir şekilde belirlemek için görüşlerinizi eksik etmeyin.

> > > On Fri, Jan 13, 2012, at 10:45 PM, metude wrote:
> > >
> > > Evet, bu konuda kesinlikle haklısın. Hatta bu sadece biz tarafından değil
> > > diğer geliştiriciler tarafından da kullanılabilir.
> > > Fatih Hayrioğlu (http://www.fatihhayrioglu.com/css-dersleri/) bazı
> > > kelimeleri uygun ölçülerde çevirmiş. Bİr kısım kelimelerde onun
> > > çevirilerine sadık kalabiliriz.
> > >
> > > 2012/1/13 Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
> > >
> > >> Artık herkesi buraya toplayıp çeviri sürecine başlayabiliriz. Yalnız
> > >> çevirilerden önce bir terminoloji listesi hazırlamak gerekiyor. Bu liste
> > >> hangi kelimelerin hangi karşılıkla kullanılacağını belirtiyor. Örneğin
> > >> attribute kelimesi hem CSS'de hem de HTML'de geçiyor. Ben birkaç yazımda
> > >> öznitelik olarak kullandım ama özellik olarak kullanan yerler<http://www.bilisimsozlugu.net/HTML%2520attribute>de mevcut. Bunun gibi kelimeler fazlaca mevcut. Uygun kelimeler seçerek
> > >> anlaşılırlığı arttırmak ve yazılar arasında tutarlılık sağlamak için bir
> > >> viki sayfası açılabilir. Viki sayfası altında İngilizce kelimeler ve
> > >> onların da altında Türkçe karşılıkları ve anlamlarına yer verilebilir.
> > >> Çeviri sırasında bu sayfa göz önüne alınarak yazılar hazırlanır.
> > >>

-- 
Çağlar Yeşilyurt
Opera Türkiye
W3C Web Education
Turkish Project Coordinator
Received on Thursday, 19 January 2012 21:52:55 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC