W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > January 2012

Çeviriler için Terminoloji Listesinin Hazırlanması

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Fri, 13 Jan 2012 14:36:59 -0500
Message-Id: <1326483419.31645.140661023100441@webmail.messagingengine.com>
To: Web Eğitimi Grubu <public-webed-tk@w3.org>
Artık herkesi buraya toplayıp çeviri sürecine başlayabiliriz.
Yalnız çevirilerden önce bir terminoloji listesi hazırlamak
gerekiyor. Bu liste hangi kelimelerin hangi karşılıkla
kullanılacağını belirtiyor. Örneğin attribute kelimesi hem CSS'de
hem de HTML'de geçiyor. Ben birkaç yazımda öznitelik olarak
kullandım ama özellik olarak kullanan [1]yerler de mevcut. Bunun
gibi kelimeler fazlaca mevcut. Uygun kelimeler seçerek
anlaşılırlığı arttırmak ve yazılar arasında tutarlılık sağlamak
için bir viki sayfası açılabilir. Viki sayfası altında İngilizce
kelimeler ve onların da altında Türkçe karşılıkları ve
anlamlarına yer verilebilir. Çeviri sırasında bu sayfa göz önüne
alınarak yazılar hazırlanır.

--

Çağlar Yeşilyurt

Opera Türkiye

W3C Web Education

Turkish Project Coordinator

References

1. http://www.bilisimsozlugu.net/HTML%2520attribute
Received on Friday, 13 January 2012 19:37:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC