W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > January 2012

Re: Çeviriler için Terminoloji Listesinin Hazırlanması

From: metude <metude@gmail.com>
Date: Fri, 20 Jan 2012 10:26:55 +0200
Message-ID: <CANAQt0jpbKo45RLJDJaxH+jBaVAZrrvbX7EXbWNSvvKrnkv7Kg@mail.gmail.com>
To: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>, public-webed-tk@w3.org
Müsait bir zamanda katkıda bulunacağım. Bu açıklamalarını oraya eklersen
iyi olur.

2012/1/19 Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>

> Herkese merhaba,
>
> Terminolojinin hazırlanması, hangi kelimenin hangi karşılıkla
> kullanılmasına karar vermek gerçekten zor bir iş. Bugüne kadar belirlenmiş
> bir karşılık yok. Genel geçer karşılıkların mevcudiyetine rağmen pek çok
> kelime, İngilizce şekliyle aynen kullanılmakta. Bunun kavramları ilk defa
> duyanlar için bir anlamlandırma sorunu oluşturduğunu düşünüyorum.
>
> İfade edilecek şeyi Türkçe kelimelerle ifade etmek, bunu ilk defa duyanlar
> için anlamsal olarak bir şeyleri çağrıştırsa da, mesela Web bir anlam ifade
> etmezken Ağ sözcüğü çok daha şey ifade edebilir, şu anki web ortamı
> halihazırda bu kelimeleri kullanmayı benimsemeyi seçmeyerek kavram ikiliği
> yaratabilir. Daha basit bir ifade ile şuana kadar oturmuş ve yavaştan
> kemikleşmeye başlamış dili, Türkçe karşılıklar kullanarak değiştirmeyi
> denemek; oturmuş dildeki bir ifadeyi burada oluşturulmaya çalışılan
> terminolojide farklı bir şekilde ifade etmeyi gerektirdiği durumlarda
> ikiliğe neden olacaktır. Karşılıkların biriyle yapılacak bir arama
> sorgusunda ekranda beliren sonuçlar kavrama ait tüm sonuçları tam olarak
> kapsamayacak, kullanılan kelimeye göre belli bir grubu kapsayacak.
>
> Bu sebeple herkesin benimseyeceği şekliyle terminolojiyi oluşturmak için
> bir wiki sayfası,http://www.w3.org/community/webed/wiki/Tr/Terminoloji,
> hazırladım. Bu sayfada İngilizce terim ve yanında Türkçe karşılık olacak
> şekilde alfabetik sıraya göre ekleme yapabilirsiniz. Çevirilerde
> kullanılacak dili ortak bir şekilde belirlemek için görüşlerinizi eksik
> etmeyin.
>
> > > > On Fri, Jan 13, 2012, at 10:45 PM, metude wrote:
> > > >
> > > > Evet, bu konuda kesinlikle haklısın. Hatta bu sadece biz tarafından
> değil
> > > > diğer geliştiriciler tarafından da kullanılabilir.
> > > > Fatih Hayrioğlu (http://www.fatihhayrioglu.com/css-dersleri/) bazı
> > > > kelimeleri uygun ölçülerde çevirmiş. Bİr kısım kelimelerde onun
> > > > çevirilerine sadık kalabiliriz.
> > > >
> > > > 2012/1/13 Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
> > > >
> > > >> Artık herkesi buraya toplayıp çeviri sürecine başlayabiliriz. Yalnız
> > > >> çevirilerden önce bir terminoloji listesi hazırlamak gerekiyor. Bu
> liste
> > > >> hangi kelimelerin hangi karşılıkla kullanılacağını belirtiyor.
> Örneğin
> > > >> attribute kelimesi hem CSS'de hem de HTML'de geçiyor. Ben birkaç
> yazımda
> > > >> öznitelik olarak kullandım ama özellik olarak kullanan yerler<
> http://www.bilisimsozlugu.net/HTML%2520attribute>de mevcut. Bunun gibi
> kelimeler fazlaca mevcut. Uygun kelimeler seçerek
> > > >> anlaşılırlığı arttırmak ve yazılar arasında tutarlılık sağlamak
> için bir
> > > >> viki sayfası açılabilir. Viki sayfası altında İngilizce kelimeler ve
> > > >> onların da altında Türkçe karşılıkları ve anlamlarına yer
> verilebilir.
> > > >> Çeviri sırasında bu sayfa göz önüne alınarak yazılar hazırlanır.
> > > >>
>
> --
> Çağlar Yeşilyurt
> Opera Türkiye
> W3C Web Education
> Turkish Project Coordinator
>
>
Received on Friday, 20 January 2012 17:32:16 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC